zaproponuj szkolenia

Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - webinarium

02 lipca 2024 10:00-14:30

410 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Informacje o prowadzącym: Elżbieta Rabenda
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

PODCZAS SZKOLENIA OBALIMY KILKA MITÓW, POWTARZANYCH W PRZESTRZENI NA TEMAT FINANSOWANIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH NIEZREALIZOWANYCH.

Podamy przykłady w orzecznictwie i w praktyce szkolnej.

Samorządzie - czy wiesz ile pieniędzy podatnika kosztuje brak nadzoru w tym temacie?

Czy zawsze PIP ma rację i jak zmienić pogląd tej instytucji na pracę i wynagradzanie nauczycieli?

PROGRAM:

1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor każdemu z zatrudnionych nauczycieli może ją przydzielić?
1.1. Koszt godziny ponadwymiarowej - czy warto ją mieć w organizacji?
2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi będącemu na stanowisku kierowniczym - "karcianego" czy "uchwalonego"? I ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
4. Czy nauczyciel "związkowy", korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?
5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi - jak naliczać i jak rozliczać?
6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy "winę" pracodawcy? Studium przypadków.
7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie, a praktyka?
8. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?
9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
11. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
12. RIO w Opolu i RIO w Gdańsku - co z robić z tak odmiennym stanowiskiem? Czy kogoś wiąże?
13. A jak to u Państwa bywa? Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha