zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: 25 trudnych przypadków z zakresu prawa pracy w okresie pandemii koronawirusa

15 czerwiec 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Prowadzący:
doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Adresaci:
- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp.


Program:
Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
#01. Na jakich zasadach pracodawca może monitorować pracę wykonywaną zdalnie?
#02. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
#03. W jakich przypadkach zawierać porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia na podstawie art. 231a KP, a kiedy na podstawie art.15zf Koronaustawy?
#04. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?
#05. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
#06. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
#07. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
#08. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
#09. Czy na podstawie art. 15g Koronaustawy można obniżyć wymiar etatu pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej lub innej ochronie trwałości stosunku pracy?
#10. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną?
#11. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, którego wymiar etatu został obniżony na podstawie art. 15g Koronaustawy?
#12. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
#13. W jaki sposób wprowadzić równoważny system czasu pracy oraz wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy na zasadach art. 15zf?
#14. Czy pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art. 15g Koronaustawy mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych?
#15. Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego?
#16. Jakie zasady rządzą organizacją szkoleń BHP w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
#17. Jakie zasady rządzą przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
#18. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia na podstawie art. 15g Koronaustawy: wymiar określony w umowie o pracę, czy wymiar określony w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi?
#19. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
#20. W jakich przypadkach zastosowanie znajdzie przestój z art. 81 KP, a w jakich przypadkach przestój ekonomiczny na zasadach art. 15g Koronaustawy?
#21. Czy pracownik objęty przestojem ekonomicznym może zostać wezwany do podjęcia pracy przez pracodawcę?
#22. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
#23. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na każdym zakładzie pracy?
#24. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu pracownika podczas pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy?
#25. Jak najkorzystniej ukształtować wymiar czasu pracy w ramach 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemach podstawowego i równoważnego czasu pracy?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha