zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentacji technicznej i fotograficznej

26 czerwca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


PROGRAM:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1)    Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2)    Przepisy wykonawcze do ustawy
3)    Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją techniczną i fotograficzną

II.    Miejsce dokumentacji technicznej i fotograficznej w procesie obiegu dokumentów w Podmiocie
1)    Dokumentacja techniczna i fotograficzna w aktach spraw oraz zbiorach dokumentów
a)    definicje dokumentacji technicznej i fotograficznej
b)    sposoby gromadzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej
c)    dokumentacja techniczna i fotograficzna a akta spraw
d)    pojęcie jednostki archiwalnej w odniesieniu do w/w rodzajów dokumentacji
2)    Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i kwalifikator dokumentacji technicznej
3)    Klasyfikacja rzeczowa i kwalifikacja archiwalna dokumentacji technicznej i fotograficznej
4)    Kwalifikacja archiwalna dokumentacji technicznej a bieg okresu jej przechowywania

III.    Archiwizacja dokumentacji technicznej i fotograficznej
1)    Przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
a)    termin przekazania
b)    porządkowanie dokumentacji
c)    formowanie i opisywanie jednostek archiwalnych
d)    sporządzanie ewidencji
3)    Instrukcja oceny dokumentacji technicznej
4)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
5)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji (kryteria układu, topografia zasobu, zabezpieczenie techniczne)
6)    Przekwalifikowanie dokumentacji w zasobie archiwum zakładowego
7)    Brakowanie dokumentacji technicznej i fotograficznej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
a)    ekspertyza archiwalna dokumentacji technicznej i fotograficznej oraz jej wpływ na kwalifikację tej dokumentacji
b)    etapy prawidłowo przeprowadzonego brakowania dokumentacji

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha