zaproponuj szkolenia

Online: Dochody i przychody jednostek sektora finansów publicznych

17 czerwca 2024 09:00-15:00

300 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
- Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
- Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział w Białymstoku,
- Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
- Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury
i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych
i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
- Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


 

CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad w obszarze dochodów jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji, z uwzględnieniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym obszarze.


 

PROGRAM:
1. Dochody jednostki budżetowej a dochody budżetu (organy) – różnice.
2. Dochody majątkowe i bieżące (znaczenie podziału)
3. Dochody podatkowe – dochody cywilnoprawne – niepodatkowe dochody budżetowe o charakterze publicznoprawnym
4. Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa (w zakresie zadań zleconych)
5. Klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
6. Dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
7. Uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
8. Etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
9. Rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha