zaproponuj szkolenia

Online: Główne stanowiska kierowania i zapasowe miejsca pracy

19 sierpnia 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Adresaci:
Szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla decydentów, pracowników właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką powyższych szkoleń.


Cele:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy, w szczególności zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych oraz opracowania niezbędnej dokumentacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagania dotyczące stanowiska kierowania, ze wskazaniem zakresów poszczególnych elementów i sposobów ich realizacji. Zaprezentowane zostaną także przykładowe szablony pomocne w opracowaniu dokumentacji stanowiska kierowania.


Program:
1.    Organizacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
2.    Zadania w zakresie przygotowania stanowisk kierowania
3.    Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne stanowiska kierowania
a.    system obiegu informacji
b.    urządzenia i systemy łączności
c.    urządzenia filtrowentylacyjne
d.    źródła energii elektrycznej i cieplnej
e.    dostawy wody
f.    urządzenia sanitarne
g.    wyposażenie biurowe
h.    sprzęt kwaterunkowy
i.    żywienie
j.    artykuły codziennego użytku
k.    zabezpieczenie medyczne
l.    transport i obsługa pojazdów
m.    dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych
n.    osłona kontrwywiadowcza
o.    punkty zabiegów specjalnych
p.    system powiadamiania i alarmowania
q.    prowadzenie akcji ratowniczych
r.    rozwinięcie i odtwarzanie systemów łączności
s.    bezpieczeństwo teleinformatyczne
t.    ochrona i obrona stanowiska kierowania
u.    przemieszczenie na zapasowe miejsce pracy
4.    Dokumentacja stanowiska kierowania
a.    Regulaminy funkcjonowania stanowiska kierowania
b.    Instrukcje pracy na stanowisku kierowania
5.    Przejście organu na stanowisko kierowania lub zapasowe miejsce pracy

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha