zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrole dotacji w siedzibie jednostki niesamorządowej

10 marzec 2021 10:00-15:00

300 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Od 2016 ekspert MEN, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk.

Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


 PROGRAM: 

Warsztaty z prowadzenia czynności kontrolnych dotacji podmiotowej w siedzibie szkoły i przedszkola niesamorządowego.

1. Przygotowanie merytoryczne pracowników do podjęcia czynności kontrolnych.
2. Zastosowanie przepisów uchwały rady gminy/powiatu w procesie kontroli.
3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Rozpoczęcie kontroli w siedzibie placówki- dokumentowanie, zachowanie, współpraca z podmiotem kontrolowanym.
5. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli.
6. Kontrola prawidłowości pobrania dotacji- analiza właściwych dowodów źródłowych i dokumentacji.
7. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji- analiza wydatków, dowodów zapłaty, spis wydatków.
8. Sporządzenie protokołu krok po kroku- wzór dokumentu.
9. Sporządzenie decyzji administracyjnej- wzór dokumentu.
10. Najczęściej występujące błędy w procesie kontroli- czego należy unikać?
11.Podmiot kontrolowany- obowiązki podczas czynności kontrolnych.
12. Zakazane wydatki- omówienie.
13. Podsumowanie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha