zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Najwyższy czas, żeby bez opóźnień, zgodnie z przepisami ustawy wyłonić Operatorów Transportu Drogowego!

24 listopad 2020 09:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
W styczniu 2021 r. wygasną zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i staniemy przed koniecznością działania na nowych zasadach. Aby się do nich dostosować, trzeba już teraz ogłosić zamiar wyłonienia operatorów - przepisy wymagają, aby ogłoszenie publikować z rocznym wyprzedzeniem. Konieczne jest zatem zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz umiejętności znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób. Szkolenie zapewni Państwu przygotowanie do zmian i ułatwi zrozumienie nowych przepisów.


ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych - odpowiedzialni za organizację przewozów osób


PROGRAM:
1. Cel i sens stworzenia ustawy – zadania organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej
2. Obowiązujące obecnie rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot,
- zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne,
- zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym,
3. Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania`
4. Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy – planowane zmiany dotyczące obowiązków wszystkich samorządów
5. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej -
- elementy organizacji transportu
- tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
- rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
6. Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy
7. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli,
8. Projektowane zmiany do ustawy – koncepcje organizacji publicznego transportu zbiorowego, perspektywy dla organizatorów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha