zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja stałego dyżuru starosty, wójta, burmistrza, prezydenta

19 październik 2022 09:00-13:00

270 zł netto

Szkolenia online:
Zadania samorządu terytorialnego w nowej ustawie o obronie ojczyzny
26 września 2022 r. 09:00-13:00

Zadania i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego
13 października 2022 r. 09:00-13:00

Organizacja stałego dyżuru starosty, wójta, burmistrza, prezydenta
19 października 2022 r. 09:00-13:00

Cena: 270 zł netto/os. za szkolenie


PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenia przeznaczone dla decydentów, pracowników komórek urzędów gmin (miasta) i starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego.


PROWADZĄCY:       
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Audytor systemów bezpieczeństwa instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. W zakresie jego specjalizacji znajdują się sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i funkcjonowania aglomeracji miejskich, tworzenia lokalnych strategii oraz opracowywania i realizacji programów prewencyjnych. Swoją uwagę koncentruje na zagadnieniach zarządzania kryzysowego, ciągłości działania, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa pozostałych obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa.
Jest specjalistą z zakresu organizacji i wykorzystania systemów nadzoru wizyjnego oraz doświadczonym praktykiem w sprawach bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych.
W latach 2010 – 2015 współpracował z operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,, zarządzał najbardziej newralgicznymi obszarami obiektu.
Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwie” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.


PROGRAMY:

Zadania samorządu terytorialnego w nowej ustawie o obronie ojczyzny

Cele:
Celem szkolenia jest omówienie przepisów ustaw o obronie ojczyzny, która zastępuje dotychczasowe przepisy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie szkolenia omówione zostaną zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych regulacji, najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich przepisów prawa oraz zadania z zakresu spraw obronnych przewidziane do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Program:
1.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych przepisów
2.    Organy właściwe w sprawach obrony państwa i ich zadania
3.    Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich przepisów
4.    Zadania samorządu terytorialnego w zakresie spraw obronnych
5.    Konsekwencje przyjęcia nowych przepisów prawa
6.    Zmiany w innych przepisach prawa wprowadzone ustawą


Zadania i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego

Opis:
Zakres szkolenia skoncentrowany jest na zagadnieniach dotyczących organizacji systemu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzania kryzysowego. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z obowiązujących przepisów prawa, problemy i wyzwania, najnowsze standardy i dobre praktyki. Omówione zostaną również planowane zmiany w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Program:
Część I
Organizacja systemu zarządzania kryzysowego
-    Jak jest zorganizowany krajowy system zarządzania kryzysowego?
-    Jakie organy i na jakich zasadach finansują zadania zarządzania kryzysowego?
-    Czym jest i jakie zadania obejmuje planowanie cywilne?
-    Co zawierają "Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego" oraz "Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej"?
-    Jaka jest rola Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
Część II
Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy i powiatu
-    Jakie zadania i obowiązki z zakresu zarządzania kryzysowego nakładają na organa samorządu terytorialnego obowiązujące przepisy prawa?
-    Jaka jest rola gminnych/powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego?
-    Jakie elementy powinny zawierać gminne i powiatowe plany zarządzania kryzysowego i jaka jest procedura sporządzania tych planów?
-    Jak jest rola gminy i powiatu w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej?
-    Jaka jest rola gminy i powiatu w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym?
-    W jaki sposób wystąpić do właściwych organów o skierowanie na potrzeby reagowania odpowiednich sił i środków?


Organizacja stałego dyżuru starosty, wójta, burmistrza, prezydenta

Program:
1.    Miejsce i rola systemu stałych dyżurów (SD) w systemie obronnym państwa
2.    Organizacja i zasady działania systemu stałych dyżurów
3.    Miejsce i system pracy stałych dyżurów organizacji
4.    Zadania i procedury realizowane w ramach stałego dyżuru
5.    Zawartość i sposób prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha