zaproponuj szkolenia

Online: Fundusze sołeckie w praktyce

01 lipca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
-    Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
-    Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
-    Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
-    Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


ADRESACI SZKOLENIA:
Radni, Skarbnicy, Sekretarze, Biura Rady, pracownicy obsługujący i rozliczający fundusze sołeckie.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy uzyskają m.in. odpowiedź na pytania:
Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Jakich elementów nie może zabraknąć we wniosku? Jak wyliczyć pulę pieniędzy dla sołectw? Wspólne przedsięwzięcia sołectw - jak to wygląda? Procedura zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego lub jego zakres.


WZORY PISM, JAKIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY:
-    lista obecności z zebrania sołeckiego
-    protokół z zebrania sołeckiego
-    wzór uchwały o przyznanie środków finansowanych z funduszu sołeckiego
-    uzasadnienie do wniosku do Funduszu Sołeckiego


PROGRAM:
1.    Definicja funduszu sołeckiego oraz definicji ustawowych.
2.    Przygotowanie zaplanowanych w ramach „Funduszu Sołeckiego” przedsięwzięć do realizacji.
3.    Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki realizowane w ramach „Funduszu Sołeckiego”
4.    Zasady zaciągania zobowiązań na wydatki realizowane w ramach „Funduszu Sołeckiego”
5.    Zasady postępowania z fakturami lub innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi realizację wydatku w ramach „Funduszu Sołeckiego”
6.    Zasady dokonywania zmian w budżecie, w związku z realizacją zadań w ramach „Funduszu Sołeckiego”.
7.    Ewidencja księgowa funduszu sołeckiego
8.    Terminy dokonywania wydatków w związku z realizacją zadań w ramach „Funduszu Sołeckiego”.
9.    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.
10.    Fundusz sołecki - dofinansowanie z budżetu państwa.
11.     Wysokość środków przypadających na sołectwo.
12.    Zadania związane z. przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach funduszu sołeckiego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha