zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami

07 marzec 2023 10:00-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

7.03.2023 r.

Godziny szkolenia:

10.00 - 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

3.03.2023 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 275 zł netto/os.


Cel szkolenia:                                                                                                              

• przedstawienie prawnych aspektów pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach pracy,
• określenie pozycji kierowników i ich roli społecznej
• zapoznanie z zakresem odpowiedzialności osób kierujących
Szkolenie pozwoli nie tylko ugruntować wiedzę z zakresu prawa pracy ale pozwoli też inaczej spojrzeć na pełniona rolę społeczną w zakładzie pracy.
Wiedza ze szkolenia pozwoli na analizę dotychczasowych działań jak i pozwoli na ich zmianę, która sprawi, ze zarządzanie podległym personelem będzie łatwiejsze

Dzięki szkoleniu znajdziesz odpowiedź na pytania:
Co mogę jako kierownik działu/wydziału?
Czego mi nie można?
Jaka jest rola bezpośredniego przełożonego w zakresie BHP?
Jak zwolnić pracownika w sposób jak najbardziej „bezbolesny”?
Jak kształtować zasady współżycia społecznego wśród podległych pracowników.
Na te, i na wiele innych pytań odpowie proponowane szkolenie.


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające pracownikami w każdego rodzaju podmiotach mających status pracodawcy.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces zatrudniania – zasady, błędy:
• etapy zawarcia stosunku pracy,
• ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony i jak je omijać?
• dzieło a zlecenie - kiedy stosować?
• zlecenie a umowa o pracę – czego unikać?
• nowa treść umów o pracę - NOWOŚĆ

2. Rola osoby zarządzającej:
• kierownictwo jako przesłanka istnienia stosunku pracy,
• odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami jako przedstawiciela pracodawcy:
- Odpowiedzialność karna,
- Odpowiedzialność cywilna,
• jakie polecenia można wydawać?
• czego nie mogę wymagać od podległego personelu?
• podejście kadry managerskiej jako przedstawiciela pracodawcy do roszczeń pracowniczych,
• polecenie przełożonego a nie wykonanie polecenia przez podwładnego – co mogę?

3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – rola kierownika:
• jak wybrać najlepszy system i rozkład czasu pracy?
• harmonogramy czasu pracy – jak zrobić?
• rozliczanie czasu pracy;
• nadgodziny – kto decyduje?
• wyjścia prywatne – odpowiedzialność osób kierujących,
• czas pracy osoby kierującej pracownikami,
• czterodniowy tydzień pracy – od kiedy? - NOWOŚĆ

4. Udzielanie urlopów wypoczynkowych – prawdy i mity:
• odmowa udzielenia urlopu?
• wezwanie pracownika z urlopu – błędy
• urlopy na żądanie – kiedy udzielać i czy koniecznie,
• urlopy bezpłatne – czy można odmówić?
• polecenie wykorzystania urlopu – kiedy? NOWOŚĆ
• zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (dodatkowe dni opieki na dziecko) – ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą

5. Zwolnienia lekarskie – nadużywanie zwolnień lekarskich:
• długotrwała choroba – co robić?
• kontrola w trakcie zwolnienia – zakład pracy czy ZUS?
• obowiązek informacyjny pracownika wobec pracodawcy – czy pracownik musi skoro ZUS informuje? NOWOŚĆ

6. Pociąganie pracowników do odpowiedzialności porządkowej:
• szkoda wyrządzona pracodawcy,
• tryb nakładania kar porządkowych – jak to robić i czym skutkuje,
• odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
• egzekwowanie odszkodowań od pracownika.

7. Jak zwolnić pracownika:
• zasady rozwiązywania stosunku pracy,
• wypowiedzenie umowy o pracę – procedura, jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi z uwzględnieniem przepisów prawa pracy,
• kiedy możemy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia,
• kiedy stosunek pracy wygasa?
• katalog osób chronionych przed zwolnieniem.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe obowiązki kadry kierowniczej:
• badania profilaktyczne i szkolenia BHP,
• ocena stopnia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
• ocena ryzyka zawodowego jako „pomoc” dla osób kierujących pracownikami,
• czynniki środowiska pracy – na co zwracać uwagę,
• wypadki przy pracy – jak ich unikać?
badanie trzeźwości – jak się przygotować? – NOWOŚĆ!


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha