zaproponuj szkolenia

Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami

18 grudzień 2020 09:30-15:00

285 zł netto

Data szkolenia:

18 grudnia 2020 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

16 grudnia 2020 r.

 Cena szkolenia: 285 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 265 zł netto / os.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Z prawem pracy mamy do czynienia częściej niż nam się wydaje. Codziennie w zakładach pracy realizujemy przepisy określone m.in. w Kodeksie Pracy. Jak wszystkie gałęzie prawa i prawo pracy ulega zmianie.
Niebagatelne znaczenie ma, w przypadku umów o pracę, rola osób bezpośrednio kierujących pracownikami.
Co mogę jako kierownik działu/wydziału?
Czego mi nie można?
Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy jeszcze z dyscypliną pracy?
Jak zwolnić pracownika?
Na te, i na wiele innych pytań odpowie proponowane szkolenie.


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające pracownikami w każdego rodzaju podmiotach mających status pracodawcy.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces zatrudniania – zasady, błędy:
• Etapy zawarcia stosunku pracy
• Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
• Dzieło a Zlecenie
• Umowy Zlecenia
• Zlecenie a Umowa o Pracę

2. Rola osoby zarządzającej:
• Kierownictwo jako przesłanka istnienia stosunku pracy
• Odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami jako przedstawiciela pracodawcy
- Odpowiedzialność karna
- Odpowiedzialność cywilna
• Jakie polecenia można wydawać?
• Czego nie mogę wymagać od podległego personelu?
• Podejście kadry managerskiej jako przedstawiciela pracodawcy do roszczeń pra-cowniczych
• Polecenie przełożonego a nie wykonanie polecenia przez podwładnego
• Rozliczenie narzędzi – czy pracownik pracujący poza centralą firmy może odmówić zdania narzędzi
• Mobbing – pojęcie, rodzaje, jak rozpoznać, jak zabezpieczyć interesy pracodawcy.

3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – rola kierownika:
• harmonogramy czasu pracy – jak zrobić?
• Rozliczanie czasu pracy;
• wyjścia prywatne – odpowiedzialność osób kierujących

4. Udzielanie urlopów wypoczynkowych – prawdy i mity:
• Urlopy na żądanie – kiedy udzielać i czy koniecznie
• Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (dodatkowe dni opieki na dziecko) – ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

5. Zwolnienia lekarskie – nadużywanie zwolnień lekarskich:
• Długotrwała choroba a zwrot narzędzi
• Kontrola w trakcie zwolnienia
• Obowiązek informacyjny pracownika wobec pracodawcy

6. Pociąganie pracowników do odpowiedzialności porządkowej:
• Szkoda wyrządzona pracodawcy
• Tryb nakładania kar porządkowych – jak to robić i czym skutkuje
• Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
• Egzekwowanie odszkodowań od pracownika

7. Rozwiązanie umowy na wniosek pracownika:
• Jak postępować, gdy pracownik wysyła pismo z wnioskuje o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ze wskazaniem terminu krótszego, niż okres wypowiedzenia?
• Zwolnienie ze świadczenia pracy – jak i kiedy, co się z tym wiąże

8. Jak zwolnić pracownika:
• Zasady rozwiązywania stosunku pracy
• Wypowiedzenie umowy o pracę – procedura, jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi z uwzględnieniem przepisów prawa pracy
• Kiedy możemy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia

9. Badania – dopuszczenie pracownika bez ważnych badań – odpowiedzialność kie-rownicza.

10. Zagadnienia związane z COVID-19:
• praca zdalna - zasady
• dokumenty i oświadczenia woli w formie elektronicznej
• zasady BHP przy Covid-19


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha