zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Rola i zadania osoby kierującej pracownikami w świetle przepisów prawa i praktyki

12 czerwca 2024 10:00-15:00

345 zł netto

Data szkolenia:

12.06.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 - 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

10.06.2024 r.

 Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 325 zł netto/os.


Potrzeba awansu jest w każdym z nas. Czy to awans społeczny czy też awans zawodowy. Staram się i w życiu i w pracy piąć w górę.

Szczególne ma to znaczenie w pracy, gdzie wraz z awansem na wyższe stanowisko przychodzi również podwyżka wynagrodzenia.
Zapominamy jednak, ze wraz z otrzymaniem możliwości pełnienia funkcji kierowniczej przekazywana jest nam też ogromna odpowiedzialność
Szkolenie pozwoli nie tylko ugruntować wiedzę z zakresu prawa pracy, którą każdy z kierujących musi posiadać, ale pozwoli też inaczej spojrzeć na pełniona rolę społeczną w zakładzie pracy.
Wiedza ze szkolenia pozwoli na analizę dotychczasowych działań jak i pozwoli na ich zmianę, która sprawi, ze zarządzanie podległym personelem będzie łatwiejsze.


Cel szkolenia:

• przedstawienie prawnych aspektów pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach pracy,
• określenie pozycji kierowników i ich roli społecznej
• zapoznanie z zakresem odpowiedzialności osób kierujących
Szkolenie pozwoli nie tylko ugruntować wiedzę z zakresu prawa pracy ale pozwoli też inaczej spojrzeć na pełniona rolę społeczną w zakładzie pracy.
Wiedza ze szkolenia pozwoli na analizę dotychczasowych działań jak i pozwoli na ich zmianę, która sprawi, ze zarządzanie podległym personelem będzie łatwiejsze


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające pracownikami w każdego rodzaju podmiotach mających status pracodawcy.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces zatrudniania – rola bezpośredniego przełożonego.
a. „Szef” jako inicjator czy też aktywny uczestnik rekrutacji?
b. Jak się przygotować do zatrudnienie nowego pracownika?
c. Etapy rekrutacji i obecność w nich osoby kierującej.
d. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
e. Rekrutacja i co dalej

2. Stosunek pracy – podstawowe zagadnienia
a. definicja stosunku pracy
b. stosunek pracy w umowa o pracę
c. rodzaje umów o pracę
d. ograniczenia w stosowaniu umów próbnych i na czas określony
e. co oprócz umowy

3. Odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami
a. kierownictwo jako przesłanka istnienia stosunku pracy
b. odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami jako przedstawiciela praco-dawcy
• Odpowiedzialność karna
• Odpowiedzialność cywilna
c. jakie polecenia można wydawać?
d. czego nie mogę wymagać od podległego personelu?
e. podejście kadry managerskiej jako przedstawiciela pracodawcy do roszczeń pracowniczych
f. polecenie przełożonego a nie wykonanie polecenia przez podwładnego – co mogę?

4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – rola kierownika
a. jak wybrać najlepszy system i rozkład czasu pracy?
b. harmonogramy czasu pracy – jak zrobić?
c. rozliczanie czasu pracy;
d. nadgodziny – kto decyduje?
e. wyjścia prywatne – odpowiedzialność osób kierujących
f. czas pracy osoby kierującej pracownikami
g. czterodniowy tydzień pracy – czy tak można?

5. Udzielanie urlopów wypoczynkowych – prawdy i mity
a. odmowa udzielenia urlopu?
b. wezwanie pracownika z urlopu – błędy
c. urlopy na żądanie – kiedy udzielać i czy koniecznie
d. urlopy bezpłatne – czy można odmówić?
e. polecenie wykorzystania urlopu – kiedy? NOWOŚĆ
f. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (dodatkowe dni opieki na dziecko) – ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą

6. Pociąganie pracowników do odpowiedzialności porządkowej.
a. szkoda wyrządzona pracodawcy
b. tryb nakładania kar porządkowych – jak to robić i czym skutkuje
c. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
d. egzekwowanie odszkodowań od pracownika

7. Jak zwolnić pracownika
a. zasady rozwiązywania stosunku pracy
b. wypowiedzenie umowy o pracę – procedura, jak skutecznie wręczyć wypowie-dzenie pracownikowi z uwzględnieniem przepisów prawa pracy
c. uzasadnianie wypowiedzeń – NOWOŚĆ
d. kiedy możemy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia
e. kiedy stosunek pracy wygasa?
f. katalog osób chronionych przed zwolnieniem

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe obowiązki kadry kierowniczej
a. badania profilaktyczne i szkolenia BHP
b. ocena stopnia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy
c. ocena ryzyka zawodowego jako „pomoc” dla osób kierujących pracownikami
d. czynniki środowiska pracy – na co zwracać uwagę
e. wypadki przy pracy – jak ich unikać?
f. badanie trzeźwości – jak się przygotować? - NOWOŚĆ


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha