zaproponuj szkolenia

Online: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony

22 maj 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI:
Szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla decydentów, pracowników właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką powyższych szkoleń.


PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik samorządowy miasta wojewódzkiego, gdzie prowadził sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Współautor wielu analiz, planów, procedur i instrukcji oraz organizator i prowadzący szkoleń, ćwiczeń i treningów. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.
Biegły przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w specjalizacji „zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności”. Trzykrotnie powoływany na specjalistę Najwyższej Izby Kontroli w toku kontroli nr P/17/040 „Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych”.
Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


PROGRAM:
1.    Rodzaje i przeznaczenie świadczeń na rzecz obrony
2.    Przepisy prawa regulujące świadczenia na rzecz obrony
3.    Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju
a.    właściwość organów,
b.    osoby podlegające obowiązkowi świadczeń,
c.    zwolnienie z obowiązku świadczeń osobistych,
d.    tryb i forma nakładania i wykonywania obowiązku świadczeń osobistych,
e.    obowiązki i uprawnienia osób obowiązanych do świadczeń.
4.    Nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych w czasie pokoju
a.    właściwość organów,
b.    podmioty podlegające obowiązkowi świadczeń,
c.    przedmiot świadczeń i wyłączenia,
d.    tryb i forma nakładania świadczeń rzeczowych,
e.    obowiązki i uprawnienia posiadaczy nieruchomości i rzeczy ruchomych.
5.    Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
a.    właściwość organów,
b.    osoby i podmioty podlegające obowiązkowi świadczeń,
c.    tryb i forma nakładania obowiązku świadczeń,
d.    obowiązki i uprawnienia osób i podmiotów obowiązanych do świadczeń.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha