zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wynagrodzenie w oświacie 2021/2022 – koronawirus

14 październik 2021 09:00-13:00

270 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM:

  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
  2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
  3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
  4. Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia

a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 

b. Dodatek stażowy

c. Dodatek motywacyjny

d. Dodatek funkcyjny

e. dodatek za wychowawstwo

f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

g. Nagrody

h. Dodatek wyrównawczy

5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto

6. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018

7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany;

a. Zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca

b. urlop na opiekę 188 kp.

c. urlop okolicznościowy

e. Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia

10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia

11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.

12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia

14. Koronawirus: Wynagrodzenie nauczyciela wykonującego pracę zdalnie

15. Koronawirus: Zamknięcie szkoły - wynagrodzenie dla nauczycieli za czas przestoju

16. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

17. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę

b. zwolnienie lekarskie nauczyciela, który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce.

c. wynagrodzenia chorobowego

d. zasiłku chorobowego

e. zasiłek macierzyński

f. zasiłek rodzicielski

g. zasiłek ojcowski

h. zasiłek opiekuńczy                                                                                       

-        Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni

-        Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

-        Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

-        Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

-        obliczanie zasiłku Covid-19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.

18. Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy

19. Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.

20. Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną

21. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
- Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

22. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

-        Kwoty wolne od potrąceń

-        Potrącenia za zgodą pracownika

-        Potrącenia bez zgody pracownika

-        Potrącenia alimentacyjne

-        Potrącenia nie alimentacyjne

-        Potrącenia z umów zlecenia

-        Potrącenia ZFŚŚ

-        Potrącenia z zasiłków ZUS

-        Zbieg tytułów

-        Potrącenia na wniosek sądu karnego

-        Potrącenia administracyjne.

-        Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 

-        Potrącenia z „parabanków”

-        Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019

-        Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.

23. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha