zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

20 listopada 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk o rolnictwie i ogrodnictwie – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska. Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.


PROGRAM:
1.    Wprowadzenie:
-    problem porzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
-    ranga organów samorządowych w systemie gospodarki odpadami
2.    Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli):
-    prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
-    etapy kontroli i sposób ich przeprowadzenia (na przykładzie kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy) – prawidłowe zebranie materiału dowodowego i dokumentowanie stanu faktycznego,
-    kontrola krok po kroku – O co pytać i jak formułować pytania? Czy kontrolowany podmiot może odmówić wpuszczenia kontrolerów na teren działalności? Jakie narzędzia posiada organ kontrolny w przypadku utrudniania przeprowadzenia kontroli?
-    działania pokontrolne: do czego jest uprawniony organ samorządowy po przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki odpadami, jakie działania może podjąć?
-   omówienie dokumentów, jakie należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu),
3.    Porzucanie odpadów na terenie gminy:
-    czy jest możliwe zapobiegnięcie takich sytuacji?
-    jakie mogą być mechanizmy obrotu odpadami prowadzące do porzucania odpadów na terenie gminy?
-    postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie gminy (uprawnienia z art. 26 i art. 26a ustawy o odpadach)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha