zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w 2020 r. – szkolenie specjalistyczne

27 maj 2020 09:30-14:00

300 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Małgorzata Rulińska - przeprowadziła ponad 400 szkoleń z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020; w tym ponad 130 skierowanych wyłącznie do pracowników pup/wup; posiada złoty certyfikat trenera EFS; napisała ponad 40 projektów EFS do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, nadzorowała pracę pup, ocenia projekty w PO WER i RPO, obecnie jest prezesem firmy konsultingowej.


Adresaci:

  • Pracownicy powiatowych urzędów pracy realizujących i rozliczający projekty EFS, osoby księgujące wydatki projektowe, pracownicy WUP rozliczający wnioski o płatność PUP oraz kontrolujący projekty PUP

 

Cel szkolenia:

  • Szczegółowa analiza zapisów umów o dofinansowanie ( PO WER, RPO) z uwzględnieniem zmian w Wytycznych, Podręcznika SL2014 oraz interpretacji i komentarzy IP/IZ..

 

Program szkolenia:

Godz. 9.30-11.00
• Specyfika projektów pozakonkursowych i konkursowych pup w 2020 r.,
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – załączniki odnośnie wyboru wykonawców, kontroli rozeznania rynku i zasady konkurencyjności wprowadzone w listopadzie 2019 r, i styczniu 2020 r.
• Uproszczenia w szacowaniu wartości zamówienia;
• Uproszczenie w rozeznaniu rynku;
• Zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności;
• Wybór wykonawców przez pup na szkolenia indywidualne i grupowe – odpowiedzialność za wskaźniki i dokumentację;
• Zmiany w limitach środków trwałych;
• Zmiany w dodatkach dla personelu;
• Możliwość interpretacji wytycznych w odniesieniu do konkretnego wydatku;
• Ponoszenie dodatkowych wydatków nie ujętych we wniosku o dofinansowanie;
• Planowanie budżetu i ponoszenie wydatków według nowych Wytycznych;
• Uwagi/pytania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy do Wytycznych i odpowiedzi Ministerstwa,
• Realizacja projektu w okresie pandemii – jakie zmiany można wprowadzić, jak pisać uzasadnienia, aby nie było problemów, w tym z regułą proporcjonalności.

Godz. 11.00-11.15 Przerwa
Godz. 11.15-12.45
- Cd. Odpowiedzi Ministerstwa na uwagi/pytania pup/wup, w tym w zakresie VAT
- Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy od 08.08.2019 r.:
• Zmiany definicji, w tym imigranta, reemigranta,
• Projekt stażowy – nowe zapisy;
• Nowe określenie sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej;
• Refundacja wyposażenia i doposażenia miejsca pracy;
• Zmiany w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej po roku od wprowadzenia – praktyczne rozwiązania.
• Nowe Wytyczne w zakresie projektów w obszarze rynku pracy a nabory w 2020 r.


Godz.12.45-12.30 Przerwa
Godz.12.30-14.00

• Wskaźniki efektywności oraz wskaźniki horyzontalne- nowe interpretacje i poziomy na 2020 r.
• Dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji/kompetencji;
• Podmioty potwierdzające kwalifikacje – najnowsze wiadomości;
• Gdzie szukać informacji o nowych kwalifikacjach i podmiotach uprawnionych do certyfikacji;
• Jakie dokumenty na potwierdzenie kompetencji;
• Najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup;
• Co nowego w EFS i programach wspierających zatrudnienie w okresie 2021-2027 – projekty rozporządzeń UE, stanowisko rządu;
• Sesja: Pytania i odpowiedzi.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha