zaproponuj szkolenia

Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych

22 maj 2023 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia w sposób praktyczny zostaną omówione zagadnienia dotyczące prowadzenia pogotowia kasowego oraz druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem nieprawidłowości jakie pojawiają się w tym zakresie, poparte przykładami z protokołów organów kontroli, w tym: RIO, NIK oraz z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów jednostek nadrzędnych. Ponadto, w materiałach uczestnicy otrzymają wzory zarządzeń, druków, protokołów, rejestrów oraz wzór instrukcji kasowej i instrukcji druków ścisłego zarachowania.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do Kierowników, Skarbników, Głównych księgowych, Kasjerów oraz innych pracowników merytorycznych jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania.


PROGRAM:
1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
2. Czy każdy może zostać kasjerem?
3. Odpowiedzialność kasjera za powierzone mienie oraz procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w tym zakresie,
4. Dokumentacja kasowa – KW, KP, czeki, faktury, raport kasowy - ewidencja i rozliczanie przychodów i rozchodów,
5. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom,
6. Pogotowie kasowe - zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie,
7. Kto odpowiada za przekroczenie pogotowia kasowego?
8. Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie kasy – wyposażenie i jego zabezpieczenie,
9. Gdzie przechowywać drugi komplet kluczy do sejfu?
10. Kto powinien kontrolować stan pogotowia kasowego, w jakich terminach i jak ten fakt udokumentować?,
11. Kiedy i w jakich terminach należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
12. Niedobory i nadwyżki, sposób postępowania - wzór protokołu różnic inwentaryzacyjnych,
13. Odpowiedzialność kasjera za różnice (+/-) stwierdzone podczas kontroli lub inwentaryzacji,
14. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
15. Sposoby zapobiegania błędom w zakresie gospodarki kasowej,
16. Rodzaje druków ścisłego zarachowania: czeki, arkusze spisu z natury, karty drogowe, KP, KW, itp.
17. Książka druków ścisłego zarachowania - ewidencja pobierania, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania,
18. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania: terminy, metody, częstotliwość - wzór zarządzenia.
19. Oświadczenie osoby o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
20. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania – stałe/jednorazowe.
21. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
22. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
23. Działania, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia różnic w drukach ścisłego zarachowania,
24. Przykład instrukcji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
25. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha