zaproponuj szkolenia

Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp

30 sierpnia 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Terminy szkolenia: 30 sierpnia, 30 września 2024 09:00-13:00


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


CELE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia w sposób praktyczny zostaną omówione zagadnienia dotyczące prowadzenia pogotowia kasowego oraz druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem nieprawidłowości jakie pojawiają się w tym zakresie, poparte przykładami z protokołów organów kontroli, w tym: RIO, NIK oraz z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów jednostek nadrzędnych. Ponadto, w materiałach uczestnicy otrzymają wzory zarządzeń, druków, protokołów, rejestrów oraz wzór instrukcji kasowej i instrukcji druków ścisłego zarachowania.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do Kierowników, Skarbników, Głównych księgowych, Kasjerów oraz innych pracowników merytorycznych jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania.


PROGRAM:
1.    Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
2.    Czy każdy może zostać kasjerem?
3.    Odpowiedzialność kasjera za powierzone mienie oraz procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w tym zakresie,
4.    Dokumentacja kasowa – KW, KP, czeki, faktury, raport kasowy - ewidencja i rozliczanie przychodów i rozchodów,
5.    Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom,
6.    Pogotowie kasowe - zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie,
7.    Kto odpowiada za przekroczenie pogotowia kasowego?
8.    Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie kasy – wyposażenie i jego zabezpieczenie,
9.    Gdzie przechowywać drugi komplet kluczy do sejfu?
10.    Kto powinien kontrolować stan pogotowia kasowego, w jakich terminach i jak ten fakt udokumentować?
11.    Kiedy i w jakich terminach należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
12.    Niedobory i nadwyżki, sposób postępowania - wzór protokołu różnic inwentaryzacyjnych,
13.    Odpowiedzialność kasjera za różnice (+/-) stwierdzone podczas kontroli lub inwentaryzacji,
14.    Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
15.    Sposoby zapobiegania błędom w zakresie gospodarki kasowej,
16.    Rodzaje druków ścisłego zarachowania: czeki, arkusze spisu z natury, karty drogowe, KP, KW, itp.
17.    Książka druków ścisłego zarachowania - ewidencja pobierania, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania,
18.    Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania: terminy, metody, częstotliwość - wzór zarządzenia.
19.    Oświadczenie osoby o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
20.    Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania – stałe/jednorazowe.
21.    Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
22.    Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
23.    Działania, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia różnic w drukach ścisłego zarachowania,
24.    Przykład instrukcji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
25.    Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
26.    Błędy popełniane podczas prowadzenia gospodarki kasowej i książki druków ścisłego zarachowania – przykłady poparte protokołami z przeprowadzonych kontroli przez jednostki nadrzędne oraz organy RIO i NIK.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha