zaproponuj szkolenia

Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027, w tym kwalifikowalność wydatków

25 kwiecień 2023 09:00-14:00

410 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

ekonomistka, doświadczenie ponad 25 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach UE od 2003 z akredytacją PARP a następnie Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, złoty certyfikat trenera EFS, ekspert z listy Ministra Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, włączenia społecznego oraz systemów ochrony zdrowia, ocenia projekty od ponad 10 lat, autor i realizator licznych projektów, w tym we współpracy z samorządami, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami, w bieżącej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.


Uczestnicy:

Pracownicy samorządów, organizacji pozarządowych, firm prywatnych, osoby indywidualne zainteresowane przygotowaniem projektów ze środków z UE na swoje pomysły.


Korzyści:

Poznanie podstawowych zasad dotyczących tworzenia projektów w nowej perspektywie 2021-2027 oraz budżetów do nich, otrzymanie podpowiedzi prawidłowych zapisów w projektach ( od strony osoby oceniającej i piszącej projekty), przegląd najważniejszych zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027


Program szkolenia:

9.00-10.30 Zajęcia:

 • Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
 • Logika interwencji zgodna z wymogami Komisji Europejskiej;
 • Dobre uzasadnienie projektu;
 • Studium wykonalności – podstawowe elementy i ważne wskazówki
 • Cel projektu wraz ze wskaźnikami produktów i rezultatów;
 • Źródła weryfikacji wskaźników – przykłady;
 • Sposoby przeprowadzenia weryfikacji;
 • Prawidłowy dobór wskaźników;
 • Przykładowe wskaźniki programów na lata 2021-2027 oraz ich dobór w projektach.
 • Wskaźniki dla stawek jednostkowych na lata 2021-2027:
  - edukacja,
  - ekonomia społeczna.

 

10.30– 10.45 Przerwa 

10.45-12.15 Zajęcia:

 • Grupy docelowe;
 • Opis grup docelowych na przykładzie projektów edukacyjnych;
 • Inne grupy docelowe wraz z przykładami prawidłowych opisów;
 • Opis barier, oczekiwań i potrzeb grup docelowych;
 • Opis sposobu rekrutacji uczestników;
 • Zadania i powiązanie ze wskaźnikami projektowymi, w tym w metodach uproszczonych ( kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe);
 • Tworzenie budżetu – kalkulacja;
 • Sposób wyliczenia wkładu własnego;
 • Przegląda najważniejszych zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 2021-2027;
 • Wkład własny niepieniężny;
 • Koszty pośrednie;
 • Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie 2021-2027;
 • Wydatki niekwalifikowane 2021-2027;
 • Cross-financing;
 • Stawki rynkowe.

 

12.15 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 13.30 Zajęcia:

 • Zarządzanie projektem;
 • Personel projektu wg. projektu wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027;
 • Pozostałe kwestie ważne z punktu widzenia oceny projektu;
 • Nowa perspektywa finansowa – najważniejsze wymogi UE;
 • Przykładowe zapisy w projektach nowej perspektywy 2021-2027- na co zwrócić szczególną uwagę;
 • Metody uproszczone w nowej perspektywie;
 • Podstawowe różnice pomiędzy perspektywami;
 • Wsparcie z przykładowych programów (omówione przykłady w zależności od rodzaju zgłoszonych instytucji);
 • Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia.

 

13.30-14.00 CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha