zaproponuj szkolenia

Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

12 maja 2023 09:00-13:00

320 zł netto

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci: szkolenie kierowane jest do

 • Pracodawców samorządowych,
 • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
 • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • osób zajmujących się problematyką kadrową,
 • osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy.


Korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ustalania uprawnień i rozliczania urlopu wypoczynkowego;
 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;

Program szkolenia:

I. URLOPY PRACOWNICZE.

1) Urlop wypoczynkowy.

 1. Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
 2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w tym urlopu w wymiarze godzinowym).
 3. Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na żądanie.
 4. Wykorzystanie urlopów zaległych.
 5. Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 6. Wpływ choroby pracownika na urlop wypoczynkowy.
 7. Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
 8. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

2) Urlop bezpłatny.

 1. Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
 2. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu bezpłatnego.

II. ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY

 1. Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
 2. Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
 3. Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
 4. Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
 5. Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

II. URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.    


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha