zaproponuj szkolenia

Raportowanie schematów podatkowych MDR

17 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Trener prowadzący szkolenie:
Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów UE,. Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.
Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenie z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR. Podatnicy powinni wiedzieć jak poruszać się po tak trudnym zagadnieniu jakim są schematy podatkowe MDR. Szkolenie swoim zakresem przybliży Państwu trudne zagadnienie związane ze sprawozdawczością MDR oraz wskaże punkty z działalności wymagające szczególnej uwagi.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych. Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, instytucjach kultury, zespoły ds. MDR oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Cel i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie w praktyczny sposób przybliży Państwu niełatwe zasady dotyczące rozpoznania schematu podatkowego poprzez identyfikację możliwych zdarzeń występujących w JST, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach. Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje na temat obowiązków promotora, korzystającego oraz wspomagającego oraz jak weryfikować czy nasze działania to schemat podatkowy.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy w kompleksowy i praktyczny sposób poznają zasady rozpoznawania, co jest schematem podatkowym, co i kiedy należy raportować oraz z jakimi sankcjami mogą spotkać się w przypadku niewywiązania się z obowiązku. Dostarczone materiały, wykład oraz przykłady powinny wyjaśnić wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli.

Program:

I. Schematy podatkowe MDR
1. Informacje ogólne – w tym przepisy o obowiązku raportowania schematów MDR.
2. Zakres i terminy raportowania schematów MDR – w tym okres zawieszenia obowiązku raportowania.
3. Kwalifikowalny korzystający – jako podmiot obowiązany do rozpoznawania schematów podatkowych MDR.
4. Wyjaśnienie pojęć oraz momentów wystąpienia MDR:
• Uzgodnienie.
• Udostępnianie uzgodnienia.
• Wdrażanie uzgodnienia.
• Kryterium głównej korzyści.
• Ogólna cecha rozpoznawcza.
• Szczególna cecha rozpoznawcza.
• Inna szczególna cecha rozpoznawcza.
5. Obowiązek raportowania schematów podatkowych
a) Promotor, Korzystający, Wspomagający - rola JST, jednostek organizacyjnych i jej pracowników w zakresie raportowania – w tym znaczenie zwolnienia z tajemnicy zawodowej.
b) Kiedy JST oraz inne podmioty są wyłączone z raportowania? Czynności, działania, które nie będą stanowiły schematu podatkowego (przykłady)
c) Kiedy i jak powinna wyglądać weryfikacja czynności, działań, uzgodnień pod względem obowiązku raportowania schematów?
d) Co może być korzyścią podatkową w JST i jednostkach podległych na przykładach (w tym analiza aportów do spółek, przekazywania dotacji np. do instytucji kultury oraz odliczenie podatku).
e) Obowiązki JST i jednostek organizacyjnych w związku z udostępnieniem schematu - co należy raportować – przykłady.
5. Czy należy opracować procedury MDR?.
• Procedura MDR – kto, kiedy, jaki zakres?.
• Zespół MRD – czy należy powołać?
• Arkusz wstępnej weryfikacji MDR.
• Protokół weryfikacji MDR.
• Wniosek o udzielenie informacji.
• Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
4. Wytyczne MF oraz wyniki kontroli NIK w zakresie raportowana schematów podatkowych przez JST.
5. Sankcje za nieprzestrzeganie regulacji MDR
6. Planowane zmiany w zakresie raportowania.
II. Podatek VAT przy MDR – zasady oraz na co zwrócić uwagę.
1. Liczenie wskaźnika WSS i PP zgodnie z ustawa i rozporządzeniem – wskazanie w jakich przypadkach może wystąpić schemat podatkowy MDR.
2. Korygowanie podatku VAT na bieżąco i z lat poprzednich – czy zmiana przeznaczenia może wskazywać na schemat podatkowy?.
III. Panel dyskusyjny

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha