zaproponuj szkolenia

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej

21 sierpnia 2024 10:00-14:30

410 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Informacje o prowadzącym: Elżbieta Rabenda
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

O szkoleniu:
• Szkolenie dla zainteresowanych samorządów, dyrektorów samorządowych szkół i nauczycie-li.
• Szkolenie w formie pytań i odpowiedzi. Tylko rzeczowe i merytoryczne analizy przypadków.

Program szkolenia:
1. Komu zapisano do ustawy KN godzinę ponadwymiarową? Czemu ona ma służyć?
2. Historia art. 35 ustawy KN- dlaczego ciągle sięgamy do stosowania martwych przepisów z lat 1982-2007?
3. Jaka jest różnica między godziną ponadwymiarową a nadliczbową?
4. Czym jest kodeksowa gotowość do pracy dla nauczyciela?
5. Jak rozumieć dwa wynagrodzenia z góry i z dołu w kontekście planu organizacyjnego szko-ły? Po co to nam uczynił ustawodawca?
6. Kiedy nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia za niewykonaną lekcję?
• wycieczki szkolne (też Erasmus)- co z godzinami w planie nauczyciela, w sytuacjach kiedy jestem opiekunem, kiedy zostaję w szkole bez klasy, bo ta na wycieczce, kiedy realizuję pro-gram nauczania podczas wycieczki,
• delegacja na szkolenie, konferencję, do innych zleconych prac- czy wynagrodzenie będzie należne za niewykonane lekcje?
• dzień egzaminów pisemnych i dzień egzaminów ustnych- jakie zasady obejmują nauczy-ciela?
• dzień dyrektorski, DEN, dzień przerwy przedświątecznej, poświątecznej- co z planem lek-cji nauczyciela?
• dzień ustawowo wolny od pracy, dzień zwolnienia usprawiedliwionego, dzień opieki nad dzieckiem, dzień urlopu bezpłatnego- jak wynagradzamy nauczycieli?
• zawieszenie zajęć z powodów losowych- a czyja to wina?
• rekolekcje- czyli obrzędowość religijna. Kiedy dyrektor odwoła lekcje to co z planem nau-czyciela?
• uroczystości szkolne, akademie, w tym rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego- co z ty-mi lekcjami i wynagrodzeniem z dołu wtedy?
• zawody sportowe, konkursy i olimpiady- a co, jeśli powodują odwołanie lekcji, wynagro-dzenie z dołu będzie czy nie będzie?
• nauczyciel czekający na ucznia, gdy ten nie zjawia się na zajęciach nauczania indywidual-nego, rewalidacji, pomocy p-p- co z jego wynagrodzeniem z dołu?

7. A na zakończenie omówimy logikę czasu pracy i wynikających z niego obowiązków nauczy-ciela w kontekście art. 42.ust. 1 i 2 ustawy KN ( w pensum z art. 42.3 lub 42.7.3 ustawy KN), w po-wiązaniu z brzmieniem art. 42.7a ustawy KN oraz art. 35 i art. 39.4 ustawy KN. I tu powinno wiele dać nam do zrozumienia, o co tyle hałasu:-)

Czy interpretacje niektórych ministrów edukacji na przestrzeni lat są trafne?

Czy PIP i RIO na pewno dostrzegają właściwie intencję i przesłanie prawne przepisów ustawy KN?

Jak usprawnić lub poprawić przepisy, by i samorządy nie stosowały zapisów w uchwałach niezgod-nych z art. 30.6 ustawy KN, a z tym jest naprawdę różnie.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha