zaproponuj szkolenia

VAT w JST – aktualne problemy

04 czerwiec 2021 10:00-15:00

285 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Joanna Rudzka
• prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatko-wym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.
• Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
• Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom po-zarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych, audytorów) prawników wewnętrznych jednostek w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki budżetowe,
 • zakłady budżetowe,
 • urzędy.

 

Program szkolenia:

 1. Kiedy jednostka samorządowa działa jako podatnik?
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT
 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • transakcje unijne i zagraniczne – podstawowe informacje.
 1.  Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej
  • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
  • dotychczasowe orzecznictwo
  • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
  • procedury
  • wpływ na współczynnik.
 1. Kontrole NIK– jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT
  • Geneza centralizacji,
  • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
  • Sprawdzenie umów,
  • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
  • Obieg informacji w jednostce,
  • Odliczać czy nie odliczać?
  • Gospodarność a brak odliczeń,
  • Typowe błędy,
  • Rekomendacje z praktyki.
 1. Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów i linii orzeczniczych
  • alokacja bezpośrednia zakupów,
  • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
  • klucze przypisania,
  • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji wod-kan,
  • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzeczenia,
  • zmiany w opodatkowaniu dotacji VAT,
  • projekty parasolowe, dotacje OZE, piece, wymiana eternitu,
  • wkład do kotła, dodatkowe godziny, usługi opiekuńcze – opodatkowanie VAT w orzeczeniach NSA,
  • najnowsze orzecznictwo NSA dot. kanalizacji,
  • VAT kwalifikowany, kiedy wpisać w oświadczenie VAT kwalifikowany?
  • orzecznictwo NSA kwalifikowalność VAT a brak odliczenia,
  • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
  • rezygnacja z odliczenia VAT a zarzut niegospodarności.
 1. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych
  • przybliżenie nowych przepisów:
  • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,

                    *  GTU,

                    *  procedury,

                    *  oznaczenia dokumentów,

                    *  likwidacje deklaracji,

                    *  Przesyłanie nowego JPK_VAT,

                    *  terminy,

                    *  kary i sankcje.

                 

 1. Kiedy jednostka samorządowa działa jako podatnik?

 

 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT
 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • transakcje unijne i zagraniczne – podstawowe informacje.

 

 1.  Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej
  • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
  • dotychczasowe orzecznictwo
  • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
  • procedury
  • wpływ na współczynnik.

 

 1. Kontrole NIK– jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT
  • Geneza centralizacji,
  • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
  • Sprawdzenie umów,
  • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
  • Obieg informacji w jednostce,
  • Odliczać czy nie odliczać?
  • Gospodarność a brak odliczeń,
  • Typowe błędy,
  • Rekomendacje z praktyki.

 

 1. Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów i linii orzeczniczych
  • alokacja bezpośrednia zakupów,
  • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
  • klucze przypisania,
  • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji wod-kan,
  • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzeczenia,
  • zmiany w opodatkowaniu dotacji VAT,
  • projekty parasolowe, dotacje OZE, piece, wymiana eternitu,
  • wkład do kotła, dodatkowe godziny, usługi opiekuńcze – opodatkowanie VAT w orzeczeniach NSA,
  • najnowsze orzecznictwo NSA dot. kanalizacji,
  • VAT kwalifikowany, kiedy wpisać w oświadczenie VAT kwalifikowany?
  • orzecznictwo NSA kwalifikowalność VAT a brak odliczenia,
  • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
  • rezygnacja z odliczenia VAT a zarzut niegospodarności.

 

 1. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych
  • przybliżenie nowych przepisów:
  • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,

*  GTU,

*  procedury,

*  oznaczenia dokumentów,

*  likwidacje deklaracji,

*  Przesyłanie nowego JPK_VAT,

*  terminy,

*  kary i sankcje.

 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?

 

 1. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie)
  • usługa kompleksowa,
  • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
  • przykłady praktyczne,
  • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?

 

 1. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT
  • nowe zasady korekty obrotu VAT,
  • objaśnienia MF,
  • zmiany w eksporcie,
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
  • spójne kursy walut,
  • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

 

 1. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur
  • główne założenia,
  • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

 

 1. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment
  • metodyka należytej staranności,
  • przepisy, objaśnienia i praktyka,
  • split payment MPP w nowym JPK,
  • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • problemy praktyczne,
  • co grozi w przypadku błędu?
  • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
  • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
  • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

 

 1. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  
  • pierwsze zasiedlenie,
  • orzeczenie TSUE,
  • zakres zwolnienia po zmianach,
  • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
  • problemy interpretacyjne,
  • zmiana użytkowania wieczystego we własność.

 

 1. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie)
  • usługa kompleksowa,
  • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
  • przykłady praktyczne,
  • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?

 

 1. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT
  • nowe zasady korekty obrotu VAT,
  • objaśnienia MF,
  • zmiany w eksporcie,
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
  • spójne kursy walut,
  • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

 

 1. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur
  • główne założenia,
  • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

 

 1. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment
  • metodyka należytej staranności,
  • przepisy, objaśnienia i praktyka,
  • split payment MPP w nowym JPK,
  • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • problemy praktyczne,
  • co grozi w przypadku błędu?
  • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
  • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
  • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

 

 1. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  
  • pierwsze zasiedlenie,
  • orzeczenie TSUE,
  • zakres zwolnienia po zmianach,
  • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
  • problemy interpretacyjne,
  • zmiana użytkowania wieczystego we własność.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha