zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa
16 październik 2019
Samorządowe finansowanie oświaty
Warszawa, 16 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa
17 październik 2019
Dokumentacja kadrowa 2019
Warszawa, 17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
17 październik 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa
17 październik 2019
Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów
Warszawa, 17 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na spra...
Warszawa
18 październik 2019
Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona inwentaryzacja w jednostkach budżetowych i jej wpływ na sprawozdania finansowe
Warszawa, 18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa
18 październik 2019
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły
Warszawa, 18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa
18 październik 2019
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r.
Warszawa, 18 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
21 październik 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartośc...
Warszawa
21 październik 2019
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP
Warszawa, 21 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa
22 październik 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Warszawa, 22 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa
23 październik 2019
Najnowsze zmiany w prawie pracy - Przepisy i orzecznictwo
Warszawa, 23 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa
24 październik 2019
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych
Warszawa, 24 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa
25 październik 2019
Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory
Warszawa, 25 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa
28 październik 2019
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa, 28 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa
30 październik 2019
Skargi, wnioski i petycje w praktyce
Warszawa, 30 październik 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa
04 listopad 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa, 04 listopad 2019
Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez...
Warszawa
04 listopad 2019
Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez samorządy
Warszawa, 04 listopad 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
05 listopad 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 05 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
06 listopad 2019
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa
06 listopad 2019
Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy
Warszawa, 06 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa
07 listopad 2019
Wydawanie licencji i zezwoleń oraz kontrola przewoźników przez samorząd od stycznia 2020 r.
Warszawa, 07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatac...
Warszawa
07 listopad 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach
Warszawa, 07 listopad 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa
08 listopad 2019
Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej
Warszawa, 08 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa
13 listopad 2019
Prawo pracy pracodawcy samorządowego
Warszawa, 13 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
15 listopad 2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 15 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
18 listopad 2019
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa
18 listopad 2019
Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Warszawa, 18 listopad 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
19 listopad 2019
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 19 listopad 2019
Podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Warszawa
19 listopad 2019
Podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Warszawa, 19 listopad 2019
Wielka nowelizacja procedury cywilnej – wejście w życie 7 listopada 2019
Warszawa
19 listopad 2019
Wielka nowelizacja procedury cywilnej – wejście w życie 7 listopada 2019
Warszawa, 19 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
22 listopad 2019
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
22 listopad 2019
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 22 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa
25 listopad 2019
Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)
Warszawa, 25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa
25 listopad 2019
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Edycja I
Warszawa, 25 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa
26 listopad 2019
Skargi i wnioski a RODO w praktyce administracji publicznej
Warszawa, 26 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa
27 listopad 2019
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa, 27 listopad 2019
Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne - funkcjonowanie po zmianach ustawodawczych wpro...
Warszawa
27 listopad 2019
Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne - funkcjonowanie po zmianach ustawodawczych wprowadzonych w roku 2017
Warszawa, 27 listopad 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa
28 listopad 2019
Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Warszawa, 28 listopad 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
29 listopad 2019
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 29 listopad 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
29 listopad 2019
Umowy najmu i dzierżawy w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 29 listopad 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa
02 grudzień 2019
Urlopy i inne zwolnienia od pracy. Główne problemy, orzecznictwo SN, stanowiska MPiPS oraz PIP
Warszawa, 02 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa
03 grudzień 2019
Prawo pracy - zmiany w 2019 roku
Warszawa, 03 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa
04 grudzień 2019
Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"
Warszawa, 04 grudzień 2019
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa
09 grudzień 2019
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa, 09 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa
10 grudzień 2019
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Warszawa, 10 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 12 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa
13 grudzień 2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
Warszawa, 13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa
13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa, 13 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 19 grudzień 2019

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha