zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Inwentaryzacja a zamknięcie roku obrotowego
Warszawa
12 grudzień 2019
Inwentaryzacja a zamknięcie roku obrotowego
Warszawa, 12 grudzień 2019
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa
12 grudzień 2019
Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola - obowiązki gminy po zmianie przepisów
Warszawa, 12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
12 grudzień 2019
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 12 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa
13 grudzień 2019
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych
Warszawa, 13 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych ...
Warszawa
13 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Warszawa, 13 grudzień 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa
16 grudzień 2019
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych
Warszawa, 16 grudzień 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa
16 grudzień 2019
Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu
Warszawa, 16 grudzień 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatac...
Warszawa
16 grudzień 2019
Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach
Warszawa, 16 grudzień 2019
Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego dla urzędników
Warszawa
17 grudzień 2019
Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego dla urzędników
Warszawa, 17 grudzień 2019
Prawo autorskie - omówienie przepisów i jego zmian wraz z analizą przypadków
Warszawa
18 grudzień 2019
Prawo autorskie - omówienie przepisów i jego zmian wraz z analizą przypadków
Warszawa, 18 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa
19 grudzień 2019
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Warszawa, 19 grudzień 2019
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa
10 styczeń 2020
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego
Warszawa, 10 styczeń 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściow...
Warszawa
13 styczeń 2020
Procedura wydawania decyzji środowiskowych po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń
Warszawa, 13 styczeń 2020
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jedn...
Warszawa
13 styczeń 2020
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa
Warszawa, 13 styczeń 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacj...
Warszawa
14 styczeń 2020
Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny
Warszawa, 14 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO ...
Warszawa
15 styczeń 2020
Umowy najmu i dzierżawy w świetle Kodeksu Cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, RODO przy zawieraniu umów
Warszawa, 15 styczeń 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa
16 styczeń 2020
Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA
Warszawa, 16 styczeń 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa
20 styczeń 2020
Lista płac pracowników samorządowych
Warszawa, 20 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa
21 styczeń 2020
Wynagrodzenia w oświacie
Warszawa, 21 styczeń 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa
21 styczeń 2020
Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 U.K.W.H.)
Warszawa, 21 styczeń 2020
Wydawanie zezwolenia na zawód przewoźnika i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Warszawa
22 styczeń 2020
Wydawanie zezwolenia na zawód przewoźnika i licencji oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Warszawa, 22 styczeń 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa
22 styczeń 2020
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Warszawa, 22 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjal...
Warszawa
23 styczeń 2020
Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, kontrola przewoźników
Warszawa, 23 styczeń 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa
23 styczeń 2020
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Warszawa, 23 styczeń 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach pra...
Warszawa
24 styczeń 2020
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach prawnych
Warszawa, 24 styczeń 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnyc...
Warszawa
24 styczeń 2020
Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną
Warszawa, 24 styczeń 2020
Zgromadzenia - zadania i obowiązki administracji publicznej
Warszawa
27 styczeń 2020
Zgromadzenia - zadania i obowiązki administracji publicznej
Warszawa, 27 styczeń 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych - duże ...
Warszawa
27 styczeń 2020
Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych - duże nowelizacje ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
Warszawa, 27 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa
28 styczeń 2020
Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO
Warszawa, 28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa
28 styczeń 2020
Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Warszawa, 28 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa
29 styczeń 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Warszawa, 29 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacj...
Warszawa
30 styczeń 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2019 rok
Warszawa, 30 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa
31 styczeń 2020
Usuwanie pojazdów na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
Warszawa, 31 styczeń 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa
03 luty 2020
Kontrola dotacji udzielonych podmiotom oświatowym
Warszawa, 03 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa
04 luty 2020
Samorządowe prawo pracy
Warszawa, 04 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa
05 luty 2020
Zmiany w podatku VAT z uwzględnienie specyfiki jednostek samorządu terytorialnego
Warszawa, 05 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych ...
Warszawa
07 luty 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych
Warszawa, 07 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa
10 luty 2020
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Warszawa, 10 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa
25 luty 2020
Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II
Warszawa, 25 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa
26 luty 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Warszawa, 26 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa
26 luty 2020
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Warszawa, 26 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa
28 luty 2020
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce
Warszawa, 28 luty 2020

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha