zaproponuj szkolenia

GDZIE W ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI TKWIĄ ZBĘDNE WYDATKI? Przygotowanie do planowania szkolno-przedszkolnych planów finansowych na 2025 r.

19 czerwca 2024 10:00-15:00

410 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Informacje o prowadzącym: Elżbieta Rabenda
Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

Program szkolenia:

1. Subwencja oświatowa dla JST a realne potrzeby w samorządowym
szkolnictwie:
a) subwencja wstępna - jak ją wykorzystać do planowania budżetu?
b) subwencja a planowane wydatki w szkolnictwie. O jakich mowa?
c) dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w korelacji z prognozowaną i ostateczną subwencją, a plan finansowy gminy/powiatu.

2. Nasza "droga oświata". Naprawdę musi być tak drogo?
a) gdzie tkwią największe koszty w szkołach i przedszkolach? Wskażemy i spróbujemy ograniczyć.
b) redukowanie zbędnych wydatków w szkolnictwie na różnych etapach roku budżetowego.
c) pokonywanie barier w porządkowaniu wydatków- nie wszystko się uda, bo nie na wszystko samorząd ma wpływ, ale sporo możemy. Wypunktujemy dla Państwa te obszary.
d) na czym tak naprawdę polega nadzór finansowy nad przedszkolami i szkołami? Co wolno samorządom- po kolei i bez błędów kompetencyjnych.

3. Rosnące wydatki na zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej- jak stosować orzeczenia i opinie, by nie wydawać nadmiernie publicznych środków?

4. Arkusze organizacyjne=plany finansowe na dwa lata. Gdzie jest tu ten zbędny wydatek?

5. Bilans- podsumujemy i ocenimy skutek ww. zabiegów :-)

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha