zaproponuj szkolenia

Online: Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku

12 sierpnia 2024 09:00-13:00

290 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji wobec ZUS oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowego sporządzania korekt deklaracji ZUS. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego sporządzania deklaracji korygujących do ZUS, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
Po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
- pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt deklaracji do ZUS,
- zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS,
- otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania deklaracji ZUS.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt deklaracji do ZUS, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
- najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty deklaracji ZUS,
- procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania deklaracji ZUS. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z korektami deklaracji ZUS, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt deklaracji wobec ZUS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.


PROGRAM:
1. Jak często aktualizować bazę danych płatnika i kartotek ubezpieczonych?
2. Jak wysyłać dokumenty do ZUS? Na co zwracać uwagę przy wysyłce dokumentów?
3. Jak wykazywać kody zawodów w Płatniku?
4. W jaki sposób dokonywać korekt dokumentacji rozliczeniowych ZUS sprzed 1 stycznia 2022 r.?
5. Czy w przypadku zmiany stanowiska pracy należy zgłosić tą informację do ZUS?
6. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaty składek do ZUS?
7. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty składek do ZUS?
8. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
9. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
10. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaconego zasiłku?
11. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty zasiłku?
12. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
13. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
14. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika?
15. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
16. Sesja pytań i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha