zaproponuj szkolenia

Online: Nowy rok szkolny 2024/2025 – poradnik dyrektora szkoły/przedszkola i plan nadzoru

21 sierpnia 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Szanowni Państwo
Organizacja nowego roku szkolnego wiążę się z obowiązkiem dyrektora do zaplanowania działań szkoły z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, kierunków polityki oświatowej państwa i arkusza organizacji wg stanu na dzień 1 września.
Zapraszam Państwa na szkolenie, na którym w uporządkowany sposób omówię obowiązki dyrektora szkoły wynikające ze specyfiki roku 2024/2025, w tym w szczególności plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.

Liliana Zientecka


Informacje o prowadzącym szkolenie: : Liliana Zientecka

- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych oraz pracownicy organów prowadzących szkoły/przedszkola.


Cele szkolenia:

1. Uczestnik szkolenia pozna szczegółowe zasady zmian w systemie oświaty obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.
2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność sprawnego dostosowania pracy szkoły do zmian w prawie i kierunków polityki oświatowej państwa.
3. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do sprawnego przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego- który wyznacza nauczycielom obszary do doskonalenia.


Program szkolenia: 2 sesje po 1,5 godziny

1. Wykaz standardowych dokumentów przyjmowanych w ramach przygotowania organizacji nowego roku szkolnego – wynikające z przepisów.
2. Komentarz do kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
–jak przygotować szkołę do planowanych kontroli KO w szkole/przedszkolu ?
3. Jak nadzór dyrektora powinien wesprzeć wdrożenie standardów ochrony małoletnich w szkole/przedszkolu?
4. Wzór działań kontrolnych, wspomagających i obserwacji dyrektora do każdego kierunku polityki oświatowej państwa – do wyboru.
5. Tryb przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025 z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pełnionego w minionym roku szkolnym:
1) rola uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – wzór uchwały z uwzględnieniem obszarów rekomendowanych przez nadzór;
2) zakres planu nadzoru pedagogicznego dyrektora – wzór dla szkoły;
3) zakres planu nadzoru pedagogicznego dyrektora - wzór dla przedszkola;
6. Przeglądy b-h-p przed rozpoczęciem roku szkolnego i formułowanie wniosków z zakresu b h p w szkole/przedszkolu - wzory arkuszy kontroli, wzór pisma do organu prowadzącego.
7. Zestawienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na pracę szkoły w roku szkolnym 2024/2025:
1) zmiany w podstawach programowych szkół;
2) zmiany w organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy;
3) zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli;
4) inne zmiany, o których warto wiedzieć.


Metody i formy prowadzenia zajęć
1. Mini wykład w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie seminarium, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.


Informacje organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha