zaproponuj szkolenia

Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY - ZASADY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO, PRACY I WYNAGRADZANIA PO ZMIANACH PRZEPISÓW

28 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:
szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin, powiatów oraz województw zajmujących się m.in. problematyką kadrową w urzędach


Cel:

• przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy sa-morządowego, prowadzenia spraw kadrowych, w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją.
• przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania w jednostce samorządowej regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wynagradza-nia.


 Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe.


 Program szkolenia:

1. Charakter prawny i struktura regulaminu organizacyjnego.

2. Struktura organizacyjna (schemat organizacyjny) urzędu
• proces projektowania struktury organizacyjnej urzędu
• wyjaśnienie pojęć związanych ze strukturą organizacyjną jednostki
• załączniki do regulaminu organizacyjnego

3. Publikacja regulaminu organizacyjnego a termin jego obowiązywania.

4. Regulamin organizacyjny a inne podstawowe akty prawa wewnętrznego.

5. Podstawa prawna wprowadzenia regulaminu pracy w zakładzie:
• Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu pracy,
• Obowiązki pracodawców nie zobowiązanych do wprowadzenia regulaminu pracy

6. Zagadnienia wymagające wprowadzenia zmian w regulaminie pracy w związku ze zmianami przepisów prawa.

7. Podstawowe elementy regulaminu pracy.

8. Wprowadzanie nowego regulaminu a zmiana obowiązującego

9. Procedura uzgodnienia postanowień regulaminu pracy oraz informowania pracowni-ków

10. Wejście w życie nowego regulaminu pracy

11. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w działalność jednostki (szkolenia, interpretacja zapisów, wyjaśnienia)

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

 

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha