zaproponuj szkolenia

Online: Aneksy do arkuszy organizacji

04 lipca 2024 09:00-14:00

365 zł netto

- jak zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją, optymalizacja wydatków


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).
Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę. Szkolenie skupi się na zmianach, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.


PROGRAM:
1.    Uwarunkowania prawne.
2.    Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
3.    Standardy specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany w arkuszu.
4.    Dzieci z Ukrainy – wpływ na zmiany organizacyjne i finansowanie.
5.    Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
6.    Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego. Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
7.    Oddziały łączone.
8.    Nauczanie indywidualne.
9.    Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
10.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
11.    Świetlica szkolna.
12.    Internat.
13.    MOW, MOS, SOSW i SOW.
14.    Wynagrodzenia nauczycieli.
15.    Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
16.    Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
17.    Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
18.    Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
19.    Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
20.    Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
21.    Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha