zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Co z terminami na rozpatrzenie wniosków o udostępnienie informacji? Omówienie nowych regulacji

28 maj 2020 09:00-12:00

200 zł netto

• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Szkolenie prowadzi:
1. autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
2. prowadzi stronę jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
5. autor monografii habilotacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
12. prowadzi stronę jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast i powiatów).


W trakcie szkolenia zostaną omówione przede wszystkim nowe regulacje jakie w zakresie wstrzymanych biegów terminów, jak i nie rozpoczetych biegów terminów na rozpatrzenie wniosków, zaczną obowiązywać od dnia 24 maja 2020 r.
Poza tym omówione zostaną takie zasady kardynalne jak:
• na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego przepisami ustawy o dostępie do informacji.
• w jakich formach prawnych działania należy załatwiać wnioski: kiedy decyzja, kiedy zwykłe pismo.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha