zaproponuj szkolenia

Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym

29 sierpnia 2024 09:30-15:00

345 zł netto

Data szkolenia:

29.08.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

27.08.2024 r.

 Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 325 zł netto/os.


Cel szkolenia:

Prawo pracy jest skomplikowaną materią. Tym bardziej, że często się zmienia. Dlatego tak ważne jest aby pracownicy działów HR mieli jak największą wiedzę o specyfice prawa pracy.
Nie można sprowadzić pracownika działu HR do osoby, która przekłada papierki. Musi to być specjalista będący wsparciem dla pracodawcy. Chcąc doprowadzić do zmiany postrzegania dzia-łów HR musimy inwestować w odpowiednie wyszkolenie pracowników


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Działy HR – historia, współczesność i przyszłość.

2. Gdzie znajdziemy reguły i zasady dotyczące kreowania stosunku pracy?
- Kodeks pracy i co jeszcze?
- Regulaminy, instrukcje, obwieszczenia ….. - „bezmiar” przepisów
- Jak interpretować prawo pracy? - zasady prawa pracy

3. Stosunek pracy od podstaw
- definicja i jej składniki
- domniemanie istnienia stosunku pracy – czy jest wzruszalne?
- sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
- stosunek pracy a RODO – prawdy i mity

4. Umowa o pracę - podstawy
- rodzaje umów o pracę
- limit umów na czas określony – czy nie ma wyjątków?
- treść umowy o pracę i informacji dodatkowej – PRAKTYCZNE OMÓWIENIE WZORCÓW
- forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?

5. Rozwiązanie umowy o pracę
- cztery sposoby pożegnania pracownika
- porozumienie stron – wady i zalety
- dlaczego nie musimy „bać” się wypowiedzenia
- rozwiązanie bez wypowiedzenia – WYJĄTKOWOŚĆ tego rozwiązania
- „dyscyplinarka” dla pracodawcy
- wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje
- świadectwo pracy - praktycznie

6. Praca zdalna – wyzwania przy wdrażaniu i realizacji
- kiedy stosujemy?
- praktyczne uwagi dotyczące wdrażania pracy zdalnej
- praca zdalna a RODO i BHP
- aspekt finansowy pracy zdalnej

7. Wynagrodzenia za pracę inaczej.
- definicja i rola wynagrodzenia za pracę
- czy minimalne to jednocześnie najniższe?
- akord, prowizja czy premia – jaką formę wybrać?
- krótka charakterystyka różnych rodzajów i składników wynagrodzenie
- ekwiwalenty i odprawy
- co i ile można potrącić?

8. Czas pracy jako narzędzie „organizacji” pracy
- normy czasu pracy 2023 i 2024 - NOWOŚĆ
- jak wybierać systemy i rozkłady czasu pracy?
- tworzenie harmonogramów czasu pracy - PRAKTYKA
- przepisy o czasie pracy czy przepisy o odpoczynkach i przerwach?

9. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
- Co musi przestrzegać pracodawca?
- Co musi przestrzegać pracownik?
- Kiedy mogę zakazać równoległego zatrudnienia – praktyczne zastosowanie umowy o zakazie konkurencji
- odpowiedzialność materialna pracowników – jak zastosować?
- Za co można ukarać pracownika?

10. Urlopy pracownicze – MITY DO OBALENIA
- Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
- Urlop w godzinach czy dniach?
- Czy można odmówić urlopu?
- Czy urlop się przedawnia?
- Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?
- Inne urlopy i zwolnienia z pracy.

11. Prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej PRAKTYKA:
- Ile jest części akt osobowych?
- Jak zachować chronologię?
- Co w poszczególnych częściach?
- Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
- Jakie są wymagania co do pomieszczeń, w których przechowywane jest papierowa dokumentacja pracownicza?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha