zaproponuj szkolenia

Online: Żywienie dzieci do trzeciego roku życia - warsztaty praktyczne planowania żywienia zbiorowego z uwzględnieniem procedur GHP, GMP i HACCP wspierających bezpieczeństwo zdrowotne

14 październik 2022 09:00-15:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych


PROGRAM:
BLOK I: Planowanie żywienia
1.Wymagania ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w zakresie organizowania żywienia zbiorowego w żłobkach, klubach dziecięcych i innych placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3.
2. Podział na grupy wiekowe dzieci do 3. roku życia i referencyjne poziomy norm żywienia.
3. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci w 1. roku życia – praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity.
4. Źródła składników pokarmowych w żywieniu niemowląt, produkty zalecane w diecie dziecka od 6 do 12. m.ż.
5. Normy żywienia i zalecenia żywienia dzieci od 1. do 3. roku życia:
– praktyczne wskazówki dot. realizacji zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne, wodę i elektrolity;
– podział energii na posiłki i podział energii na składniki odżywcze.
6. Zasady wyliczania wartości odżywczej posiłków.
7. Identyfikacja alergenów i zasady informowania o nich na jadłospisie.
8. Rozpoznawanie substancji dodatkowych w produktach spożywczych nie zalecanych w żywieniu małych dzieci.
9. Realizacja żywienia dietetycznego i eliminacyjnego w żywieniu zbiorowym niemowląt
i małych dzieci.

BLOK II: Procedury GHP, GMP i HACCP wspierające bezpieczeństwo zdrowotne posiłków przygotowywanych w żłobku.
1. Zasady przygotowania posiłków mlecznych.
2. Zasady mycia, wyparzania, sterylizacji przedmiotów służących do karmienia niemowląt i małych dzieci.
3. Zasady przechowywania i karmienia dziecka mlekiem matki.
4. Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym.
5. Zapobieganie krzyżowym zanieczyszczeniom przez alergeny.
6. Postępowanie z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z produktami dla małych dzieci.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha