zaproponuj szkolenia

Online: Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - ostatnie zmiany

21 kwiecień 2023 09:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

21.04.2023

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.04.2023

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł / os.


Cel szkolenia:

• przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
• przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
• omówienie uregulowań prawnych po zmianach w obowiązujących przepisach;
• omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
• zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
• uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
• zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
• zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym;
• nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Adresaci szkolenia:

• pracownicy urzędów marszałkowskich,
• przedstawiciele urzędów powiatowych, gmin,
• przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola),
• pracownicy urzędów pracy,
• pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: skarbnicy, dyrektorzy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicje  i podstawy  prawne  gospodarowania  majątkiem  trwałym (Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”)
  1. jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych i wnip
  2. jak amortyzować i umarzać środki trwałe/wnip
  3. ulepszenia i remonty środków trwałych
  4. zasady ewidencji środków trwałych (konta analityczne i syntetyczne)
  5. proces inwestycyjny w jednostce ( Konto 080)
  6. księgi inwentarzowe ( papierowe i programy komputerowe)
 2. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym
  1. definicje, zasady ewidencji
  2. zasady oznakowania wyposażenia
  3. celowość i efektywność ponoszonych wydatków
 3. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
  1. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji
  2. ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
 4. Inwentaryzacja majątku
  1. rodzaje inwentaryzacji, terminy,
  2. instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
  3. spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje;
  4. różnice inwentaryzacyjne,
  5. dokumentacja inwentaryzacji majątku,
  6. czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
 5. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
  1. sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
  2. sprawozdania i informacje statystyczne
 6. Dokumentacja Środków trwałych i Wnip, zasady likwidacji.
 7. Odpowiedzialność za Majątek trwały w jednostce .

Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha