zaproponuj szkolenia

Online: GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP – OSTATNIE ZMIANY

07 grudzień 2021 09:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

7.12.2021

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

3.12.2021

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 265 zł / os.


Cel szkolenia:

• przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
• przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
• omówienie uregulowań prawnych po zmianach w obowiązujących przepisach;
• omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

• zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
• uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
• zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
• zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym;
• nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Adresaci szkolenia:

• pracownicy urzędów marszałkowskich,
• przedstawiciele urzędów powiatowych, gmin,
• przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola),
• pracownicy urzędów pracy,
• pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: skarbnicy, dyrektorzy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawy prawne majątku trwałego w JSFP - Definicje i klasyfikacja:
- jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych,
- jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP,
- ulepszenia i remonty środków trwałych,
- zasady ewidencji środków trwałych,
- procesy inwestycyjne w jednostce z uwzględnieniem źródeł finansowania.

2. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym:
- definicje, zasady ewidencji,
- zasady oznakowania wyposażenia,
- celowość i efektywność ponoszonych wydatków.

3. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
- środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji,
- ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.

4. Inwentaryzacja majątku- inwentaryzacja w pandemii
- rodzaje inwentaryzacji, terminy,
- instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
- spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje,
- różnice inwentaryzacyjne,
- dokumentacja inwentaryzacji majątku,
- czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

5. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
- sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
- sprawozdania i informacje statystyczne.

6. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego.

7. Odpowiedzialność za majątek trwały w JSFP.

8. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.

9. Odpowiedzi na pytania.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha