zaproponuj szkolenia

Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe

18 kwietnia 2024 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w szczególności w zakresie współpracy z przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi, kwestii związanych ze sporami sądowymi prawa pracy, przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie i rozwiązanie umowy, ZFŚS, Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i dokumentów wewnątrzzakładowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


CELE:
Szkolenie dotyczy działalności Kas Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji ustawy z dnia 10 września 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Wyjaśnione zostaną różnice związane ze strukturą Kasy (zakładowa, międzyzakładowa), najczęstsze błędy, elementy umowy z pracodawcą, oraz zapisy Statutu. Nacisk szkolenia będzie na praktyczne umiejętności uczestników w zakresie poprawiania Statutu KZP.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie do przepisów o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych.
2. Jakie są różnice pomiędzy przepisami poprzedniego rozporządzenia o PKZP a nową ustawą o KZP?
3. Czy czas na dostosowanie przepisów Statutu KZP do nowej ustawy wyznaczony na kwiecień 2023 może być przesunięty?
4. Czy Państwowa Inspekcja pracy będzie kontrolowała działalność KZP?
5. Dlaczego zmiana dotyczy zmiany nazwy z Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa na Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
6. Do kogo adresowana jest pomoc związana z KZP?
7. Czy emeryci i renciści mogą być wykluczani z Kasy po przejściu na emeryturę lub rentę?
8. Czy Kasa może prowadzić tylko działalność pożyczkową i czy wówczas może nazywać się Kasa Pożyczkowa zamiast Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa?
9. Czy KZP musi posiadać REGON?
10. Jak wypełnić wniosek o REGON i kto podpisuje wniosek?
11. Czy KZP musi posiadać NIP?
12. Jak szczegółowa powinna być umowa pomiędzy pracodawcą a KZP?
13. Czy za brak umowy z pracodawcą Kasa może zostać ukarana?
14. Jaką pomoc księgową, rachunkową i prawną świadczy pracodawca względem KZP gdy nie ma umowy?
15. Czy Kasa musi posługiwać się umową pożyczki czy wystarczy tylko wniosek o pożyczkę?
16. Ja jest obowiązkowa treść pism wychodzących z KZP?
17. Czy można prowadzić korespondencję elektroniczną z pracodawcą i członkami Kasy?
18. Czy konieczny jest obrót gotówkowy Kasy, czy można prowadzić obrót bezgotówkowy?
19. Kto i w jaki sposób sprawuje kontrolę nad KZP?
20. Jakie dokumenty są przekazywane obowiązkowo podmiotowi sprawującemu kontrolę nad KZP?
21. Kto może zostać członkiem KZP?
22. Jakie są prawa i obowiązki członków KZP?
23. Kto ponosi koszty działania KZP np. opłaty rachunku, niespłacone pożyczki?
24. Statut KZP i jego elementy obowiązkowe.
25. Jakie organy ma KZP?
26. Jak związek zawodowy kontroluje KZP?
27. Jak rady pracowników kontrolują KZP?
28. Jak przedstawiciel pracowników wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy kontroluje KZP?
29. Jakie są kompetencje i obowiązki organów KZP?
30. Jakie są obowiązki członków Kasy?
31. Czy należy wskazać osobę uprawnioną do odbioru wkładu członkowskiego po śmierci członka Kasy?
32. Czy obowiązek wskazania osoby uprawnionej do odbioru wkładu dotyczy także członków przystępujących w poprzednich latach?
33. Czy wpisowe do Kasy jest obowiązkowe?
34. W jakiej wysokości wkłady członkowskie mogą wpłacać emeryci i renciści, a jakie zleceniobiorcy?
35. Czy Kasa może posiadać dodatkowe środki finansowe, zaciągać pożyczki i inne zobowiązania?
36. Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie.
37. Przetwarzanie danych osobowych przez KZP, a obowiązek dostosowania przepisów do RODO.
38. Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pracodawcy (IOD) może być także IOD Kasy?
39. Czy członkowie Kasy mogą przeglądać dokumenty w tym protokoły z posiedzeń organów Kasy?
40. Czy członkowie Kasy mogą zaskarżać uchwały organów Kasy?
41. Rachunkowość KZP – księgi rachunkowe, sprawozdawczość, polityka rachunkowości. Konieczność stosowania ustawy o rachunkowości.
42. W jaki sposób przeprowadzić likwidację KZP?
43. Na czym polega stosowanie przepisów karnych w KZP?
44. Czy Kasa będzie może prowadzić działalność gdy nie zmieni przepisów Statutu do kwietnia 2023?
45. Czy Kasy międzyzakładowe mogą działać jako kasy zakładowe?
46. Co się stanie jeżeli Kasa nie dostosuje struktury do pracodawcy wielozakładowego i będzie działała jako Kasa zakładowa?
47. Czy Walne Zebranie Członków może być zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów?
48. Kto wskazuje liczbę Delegatów?
49. Czy należy powołać Walne Zebranie Członków aby wybrało Walne Zebranie Delegatów?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha