zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrakt socjalny

05 marca 2024 10:00-13:00

325 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

  • Radca prawny, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
  • Prowadzi własną kancelarie udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.
  • Autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych
  • W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej. Zrealizował ponad siedemdziesiąt szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

  • wyciąg z najważniejszych przepisów
  • najnowsze orzecznictwo

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Najważniejsze przepisy w zakresie kontraktu socjalnego, w tym:
1.1. przepisy ustawy o pomocy społecznej,
1.2. przepisy rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.
2. Kontrakt socjalny:
2.1. definicja kontraktu socjalnego,
2.2. najnowsza zmiana dotycząca kontraktu socjalnego wprowadzona nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 15.04.2021 r.,
2.3. podmiot i przedmiot kontraktu socjalnego,
2.4. strony kontraktu socjalnego,
2.5. kontrakt socjalny z osobą bezdomną, w tym definicja osoby bezdomnej na gruncie ustawy o pomocy społecznej,
2.6. wskazania (przesłanki) do zawarcia kontraktu socjalnego,
2.7. ograniczenia w zawieraniu kontraktu socjalnego,
2.8. ocena realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu socjalnego oraz skutki jego niewykonania,
2.9. kontrakt socjalny a świadczenia z pomocy społecznej,
2.10. najnowsze orzecznictwo dotyczące kontraktu socjalnego.
3. Aktualne problemy i najczęstsze nieprawidłowości w obszarze zawierania kontraktu socjalnego.
4. Wytyczne pokontrolne dotyczące kontraktu socjalnego.
5. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.


Uwaga !

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha