zaproponuj szkolenia

Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze

02 lipca 2024 09:00-14:00

280 zł netto

Terminy szkolenia: 2 lipca, 12 sierpnia 2024 r. 09:00-14:00


 

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, były pracownik urzędu miasta, przez 3 lata asystent sędziego w WSA.
Doktor nauk prawnych z zamiłowaniem łącząca teorię stosowania prawa z jego praktyką. W sferze badań naukowych interesuje się problematyką wykładni prawa oraz zagadnieniami problemowymi z obszaru prawa administracyjnego. W praktyce zawodowej zdobyła doświadczenie w obszarze prawa cywilnego oraz administracyjnego zwłaszcza w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, inwestycyjnego, prawa ochrony środowiska. Autorka szeregu artykułów naukowych i branżowych, referentka na licznych konferencjach naukowych.


PROGRAM:
1. Czym jest samowola budowlana? Perspektywa ustawodawcy i orzecznictwa.
2. Czy istnieje domniemanie istnienia samowoli budowlanej?
3. Inwestor i jego następcy w postępowaniach legalizacyjnych.
4. Przebieg postępowania legalizacyjnego z art. 48 Prawa Budowlanego
- strona postępowania;
- właściwość organów;
- pojęcie samowoli budowlanej;
- dokumenty legalizacyjne;
- decyzja legalizacyjna;
5. Opłata legalizacyjna oraz stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.
6. Uproszczone postępowanie legalizacyjne (przesłanki, decyzje).
7. Przebieg postępowania naprawczego z art. 50-51 Prawa budowlanego
- przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego;
- procedura naprawcza i rozstrzygnięcia;
- skutki niezastosowania się do postanowienia o wstrzymaniu wykonywania robót budowlanych;
8. Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu.
9. Samowolna rozbiórka obiektu budowlanego.
10. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu legalizacyjnym.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha