zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

24 maj 2023 09:00-13:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Inspektor Ochrony Danych. Certyfikowany Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Mediator sądowy i pozasądowy – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Certyfikowany trener. Wykładowca, Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, oraz studiów podyplomowych z rekomendacją UODO w Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – "Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie", oraz studiów podyplomowych : „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” .Pisze artykuły do Infor jako ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wiedzę, którą przekazuje swoim słuchaczom zna z doświadczenia. Od blisko 20 lat rozwija w ludziach umiejętność świadomego i skutecznego wykorzystywania zasobów umysłu, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie skuteczności działania w każdej dziedzinie życia. Zajmuje się ochroną danych osobowych, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w podmiotach współpracujących, przeprowadza audyty zgodności z Rozporządzeniem unijnym (RODO), oraz szkolenia w tej tematyce jak również szkolenia oraz wdrożenie dokumentacji w związku z obowiązującą Dyrektywą UE oraz Ustawą nt. Ochrony tzw. Sygnalistów. Uczestnicy jej szkoleń cenią przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę. Szkolenia bazują na doświadczeniach uczestników i na bardzo bogatym doświadczeniu i profesjonalizmie prowadzącej. Energiczna i pełna zapału, wierzy, że w każdej pracy bardzo ważne są profesjonalna wiedza, umiejętności i właściwa postawa oraz stałe pogłębianie własnej wiedzy. Dlatego stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe, zarówno do właścicieli firm (Administratorów Danych Osobowych) jak również dla Inspektorów Ochrony Danych oraz każdej osoby która pracuje na danych osobowych i jest odpowiedzialna za ich ochronę i może brać czynny udział w kontroli Organu Nadzorczego.


PROGRAM:
1. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
2. Podmiot kontrolujący
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
4. Przesłanki wyłączenia kontrolującego
5. Upoważnienie do udziału w kontroli osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną
6. Przebieg kontroli
7. Zakres uprawnień kontrolującego
8. Prawo korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli lub Policji
9. Obowiązki kontrolowanego
10. Ustalanie stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów
11. Protokół kontroli
12. Termin zakończenia kontroli
13. Skutki stwierdzenia naruszeń
14. OBSZARY NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYPADEK KONTROLI
a. Monitoring wizyjny
b. Monitoring poczty elektronicznej
c. Upoważnienie do przetwarzania danych
d. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych – polityki, regulaminy
e. Dokumentacja osobowa - archiwa
f. Korzystanie z usług podmiotów trzecich
g. Rejestr naruszeń
h. Niszczenie dokumentacji
i. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych – art. 5 RODO

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha