zaproponuj szkolenia

Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż

12 września 2024 10:00-15:00

365 zł netto

Data szkolenia:

12.09.2024

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

10.09.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 335 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


 

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, kadra zarządzająca i menadżerska, pracownicy, pracownicy kadrowo-płacowi przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Kontrola obecności w miejscu pracy:
• Zakładowa regulacja dotycząca przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
• Lista obecności, czytniki RCP, system logowań i inne metody
• Kontrola wejścia/wyjścia z użyciem danych biometrycznych (linie papilarne, skan źrenicy oka lub owalu twarzy),
• Kontrola obecności przy pracy zdalnej,

II. Monitoring:
• Kontrola z użyciem kamer
a) Kodeksowe zasady,
b) Czy możliwa jest kontrola pracy zdalnej z użyciem kamer?
• Kontrola służbowej skrzynki pocztowej,
• Inne formy monitoringu
a) Kontrola aktywności w internecie (sprawdzanie przeglądanych stron www),
b) Monitoring bilingów oraz rozmów telefonicznych i stacjonarnych,
c) Technologia GPS i RFID,
• Czy fotografowanie nieprawidłowych zachowań pracowników może być uznane za formę monitoringu?

III. Kontrola na zawartość alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie:
• Pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości,
• Przesłanki ustawowe,
• Procedura wewnątrzzakładowa,
• Prawa i obowiązki pracownika poddanego badaniu,
• Badanie stanu trzeźwości pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy,

IV. Rewizja (przeszukanie):
• Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać przeszukania pracownika i jego rzeczy osobistych?
• Przeszukanie szafki służbowej oraz samochodu prywatnego pracownika?
• Procedura wewnątrzzakładowa,

V. Kontrola stanu zdrowia pracownika poza terminami profilaktycznych badań lekarskich:
• Kiedy konieczne jest skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie?
• W jakich sytuacjach dopuszczalne jest prewencyjne skierowanie na badania profilaktyczne z powodu pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
• Przedterminowe badania z uwagi na konieczność zmiany rodzaju pracy,
• Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, gdy zachodzą ku temu przesłanki?

VI. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy:
• Kiedy kontroli dokonuje ZUS, a kiedy pracodawca?
• Czy kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich jest prawem, czy obowiązkiem pracodawcy?
• Czy pracownik jest zobowiązany informować o zmianie miejsca pobytu podczas chorobowego?
• Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?
• Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

VII. Kontrola wykorzystania uprawnień związanych z rodzicielstwem:
• Czy pracodawca może sprawdzać fakt sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy ojcowskiego?
• Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad chorym dzieckiem?
• Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad dzieckiem w wie-ku do 14 lat (art. 188 KP)?

VIII. Oceny okresowe i testy umiejętności:
• Czy kandydata do pracy można poddawać testom psychologicznym i kompetencyjnym?
• Ustawowe podstawy ocen okresowych,
• Czy każdy pracodawca może wprowadzić system ocen okresowych oraz testy umiejętności pracowników?

IX. Kontrola temperatury ciała pracownika.
X. Testy na obecność chorób zakaźnych.
XI. Wariograf:
• Czy można poddać kandydata na pracownika lub pracownika badaniu na „wykrywaczu kłamstw”?
• Jakie są konsekwencje nieuprawnionego badania wariografem?

XII. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika spowodowanych nielegalnymi działaniami kontrolnymi:
• Jakich roszczeń może dochodzić pracownik?
• Jaki jest termin dochodzenia roszczeń?

 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha