zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Najnowsze zmiany wprowadzone na gruncie ustawy o pomocy społecznej nowelizacją z 15.04.2021 r. oraz nowelizacją z dnia 17.11.2021 r. w praktyce

09 sierpień 2022 10:00-13:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym: 

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


Materiały szkoleniowe:

 • wyciąg z najważniejszych przepisów
 • najnowsze orzecznictwo
 • projekty nowych aktów normatywnych

Uwaga !

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.


 Program szkolenia

 

 1. Najnowsze zmiany na gruncie ustawy o pomocy społecznej:

1.1.  zmiany w zakresie ustalania dochodu, w tym dodatek osłonowy, dodatek energetyczny, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

1.2.  zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze w trybie pilnym,

1.3.  wspólne skierowanie do DPS,

1.4.  zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS oraz zwalniania z odpłatności wprowadzone nowelizacją z 17.11.2021 r.,

1.5.  nowe postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaconych przez gminę lub powiat opłat,

1.6.  zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej,

1.7.  zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

1.8.  zmiany dotyczące statusu pracowników socjalnych

 1. Orzecznictwo do najnowszych zmian wprowadzonych na grunt ustawy o pomocy społecznej.
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Nowe rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Planowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej poszerzająca obowiązki DPS-ów o zapewnienie pomocy w uzyskaniu i korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców DPS.
 5. Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.
 6. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha