zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

03 lutego 2021 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018, Coach i inne.
- osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, wizytator, ekspert), zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia;
- osoba doświadczona w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie porządkujące wiedzę na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela, przebiegu oraz zasad prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w świetle obowiązujących przepisów prawa.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz pracowników jst zajmujących się prawem oświatowym.


PROGRAM:
1.    Odpowiedzialność dyscyplinarna za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 Karty Nauczyciela.
2.    Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3.    Zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
4.    Procedura odwoławcza.
5.    Konsekwencje ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną.
6.    Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha