zaproponuj szkolenia

Online: ONE SĄ WŚRÓD NAS - UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ

04 grudzień 2020 10:00-14:00

250 zł netto

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na szkolenie online dotyczące treści i zasad redagowania podstawowego aktu prawa wewnątrzszkolnego – statutu szkoły/placówki.

Data szkolenia:

13 listopada 2020 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Termin nadsyłania zgłoszenia:

12 listopada 2020 r.

Cena szkolenia: 

250 zł netto / os.

 

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

 

 Prowadzący:

 • absolwentki studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018 i inne
 • osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, dyrektor, wizytator, ekspert), zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności jako przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego podczas postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
 • osoby doświadczone w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego

 

 Adresaci:

 • Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół/placówek, a także pracowników jst zajmujących się oświatą.

Program:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • po pierwsze – diagnoza potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • kwalifikacje nauczycieli i specjalistów,
 • dokumentacja szkolna pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Organizacja kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • kwalifikacje nauczycieli i specjalistów,
 • Dokumentacja szkolna organizacji kształcenia specjalnego.

 

3. Zadania i obowiązki nauczycieli oraz dyrektora szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania i obowiązki nauczycieli oraz dyrektora szkoły w zakresie kształcenia specjalnego uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha