zaproponuj szkolenia

Online: Inwestycje drogowe - tryby nabycia nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania

29 lipca 2024 09:00-14:00

280 zł netto

Terminy szkolenia: 29 lipca, 4 września 2024 r. 09:00-14:00


 

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, były pracownik urzędu miasta, przez 3 lata asystent sędziego w WSA.
Doktor nauk prawnych z zamiłowaniem łącząca teorię stosowania prawa z jego praktyką. W sferze badań naukowych interesuje się problematyką wykładni prawa oraz zagadnieniami problemowymi z obszaru prawa administracyjnego. W praktyce zawodowej zdobyła doświadczenie w obszarze prawa cywilnego oraz administracyjnego zwłaszcza w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, inwestycyjnego, prawa ochrony środowiska. Autorka szeregu artykułów naukowych i branżowych, referentka na licznych konferencjach naukowych.


CELE SZKOLENIA:
a)    usystematyzowanie wiedzy z zakresu dróg publicznych, która to problematyka uregulowana jest w wielu aktach prawnych różnego szczebla;
b)    zrozumienie specyfiki wywłaszczeń w różnych trybach;
c)    zapoznanie z pracą z operatem szacunkowym oraz współpracą z rzeczoznawcami majątkowymi;
d)    przybliżenie przepisów prawa cywilnego mających zastosowanie w postępowaniach o wywłaszczenie i ustalenie wysokości odszkodowania.


PROGRAM:
1. Definicja drogi publicznej, kategorie i klasy dróg.
2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRiD).
3. Szczególny charakter decyzji ZRiD i tryby jej zaskarżenia.
4. Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (etap rokowań oraz etap postępowania administracyjnego).
5. Nowy tryb nabycia przez gminy dróg ogólnodostępnych - stan prawny po 29 sierpnia 2023 r.
6. Uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji lub przyznanie nieruchomości zamiennej.
7. Ustalenie wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej.
8. Zagadnienia wyceny nieruchomości doniosłe w postępowaniach wywłaszczeniowych.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha