zaproponuj szkolenia

Online: Podatek od środków transportowych

21 czerwca 2024 09:30-14:30

280 zł netto

Kolejne terminy szkolenia: 31 lipca 2024 r. 09:30-14:30


    • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
    • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
    • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącego podatku od środków transportowych. Na szkoleniu omówione zostaną również praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od środków transportowych oraz jego egzekwowaniem. Przeanalizowane zostaną konkretne przypadki, utrudniające prowadzenie postępowania podatkowego oraz wskazane zostaną sposoby rozwiązywania tego typu problemów przez gminy. Każdy uczestnik szkolenia w ramach ceny, ma prawo do zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenie jak i po jego zakończeniu (w formie e-mail).


ADRESACI:
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób, które zainteresowane są problematyką związaną z podatkiem od środków transportowych. Uczestnicy szkolenie uzyskają aktualną wiedzę na temat przepisów, praktyki oraz orzecznictwa w zakresie podatku od środków transportowych oraz będą mieli okazję wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości dotyczące konkretnych zagadnień.


PROGRAM:
1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
2. Zakres opodatkowania.
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
6. Stawki podatku na rok 2022 oraz 2023.
7. Deklaracje podatkowe.
8. Wymiar podatku od środków transportowych.
9. Zwrot podatku
10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
11. Zagadnienia szczególne:
- Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą
- Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
- Wyrejestrowanie środka transportowego – skutki podatkowe
- Brak adresu podatnika, brak możliwości doręczenia decyzji – działania organu podatkowego
- Specyfika kontroli podatkowej w przypadku podatku od środków transportowych.
- Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych.
- Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna.
- Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu.
- Nie istnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania).
- Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
- Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku – analiza przykładów.
- Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
- Przedawnienie w podatku od środków transportowych.
- Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
12. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha