zaproponuj szkolenia

Online: Postępowania prowadzone przez zarządców dróg, a przepisy techniczno-budowalne dla dróg publicznych

28 października 2024 09:00-14:00

380 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Warunki techniczne dróg publicznych
- ogólne założenia
- zakres regulacji

2. Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu
- pojęcie zjazdu
- organ właściwy do wydania zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu
- podmiot uprawniony do budowy i przebudowy zjazdu
- decyzja zezwalająca
- warunki techniczne dla zjazdów
- wygaśnięcie zezwolenia
- przeniesienie zezwolenia
- zjazdy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

3. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury
- pas drogowy i droga
- ochrona pasa drogowego
- urządzenia obce w warunkach technicznych
- obowiązki zarządcy drogi
- treść zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury
- przeniesienie zezwolenia
- obiekty istniejące w pasie drogowym
- zasady umieszczania obiektów budowlanych, w tym urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wewnętrznej

4. Zajęcie pasa drogowego
- wniosek o zajęcie pasa drogowego
- decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego
- przeniesienie zezwolenia
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- kara za zajęcie pasa drogowego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha