zaproponuj szkolenia

Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości

18 czerwca 2024 09:00-15:00

290 zł netto

Terminy szkolenia: 18 czerwca, 15 lipca 2024 r. 09:00-15:00


 

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym i prawie nieruchomości, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.


CELE I ADRESACI:
Adresatami są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (głównie osoby z wydziałów zajmujących się inwestycjami oraz zasobami majątkowymi JST). Szkolenie przedstawia najważniejszą problematykę regulacji, która pojawia się w sprawach sądowych i administracyjnych z tego zakresu - zarówno w sytuacjach, gdy to JST jest podmiotem zabiegającym o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, jak i gdy regulacja taka jest dokonywana z inicjatywy innego podmiotu (np. realizującego inwestycję na nieruchomości).


PROGRAM:
1. Wprowadzenie
2. Księgi wieczyste
2.1 Struktura ksiąg wieczystych
2.2 Wpisy i ich znaczenie
2.3 Najważniejsze regulacje prawne dotyczące ksiąg wieczystych
3. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości i nieaktualny stan prawny nieruchomości
4. Zasiedzenie
4.1 Konstrukcja prawna
4.2 Przesłanki zasiedzenia
4.3 Nieruchomości niepodlegające zasiedzeniu
5. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości
5.1 Charakter prawny ewidencji gruntów i budynków
5.2 Ujawnianie i zmiana danych nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków
6. Postępowania powiązane z regulacją stanów prawnych nieruchomości
6.1 Zasiedzenie
6.2 Uwłaszczenie
6.3 Komunalizacja
6.4 Regulacja stanów prawnych nieruchomości drogowych
6.5 Znaczenie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych z innych spraw
7. Pozyskiwanie materiałów dla potrzeb regulacji stanów prawnych nieruchomości
8. Podsumowanie

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha