zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami w 2023 roku

03 kwiecień 2023 10:00-14:00

350 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym szkolenie: Elżbieta Rabenda
Ekspert z listy MEiN (poz. 1121), wykładowca, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 98000 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


 Program:

1.      Założenia art. 43 ust. 3 -5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2.      Rozliczenia finansowe pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w praktyce.

  1. stosowanie definicji wydatków bieżących,
  2. rozpoznanie rozdziałów w klasyfikacji, by prawidłowo policzyć kwotę zwrotu,
  3. aktualizacje kwot po ostatnich nowelizacjach przepisów na 2023 rok.
  4. dokumentowanie, procedura- jak ucywilizować proces zwrotów kosztów kształcenia przedszkolnego.
  5. kiedy samorząd nie zgadza się z kwotą na nocie księgowej i odmawia wypłaty- co dalej?

3.      Sprawy sporne i nietypowe.

4.      Kalkulator do obliczeń kwot zwrotu– w excelu przekazany uczestnikom szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha