zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym

21 sierpnia 2024 09:00-14:00

365 zł netto

Terminy szkolenia: 21 sierpnia, 4 października 2024 r. 09:00-14:00


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym, z uwzględnieniem zmian w 2023 roku, dotyczących dzieci z Ukrainy (zmiany dotycząc sposobu obliczania kwoty do obciążenia, a także rozliczeń za dzieci z Ukrainy). Omówimy aktualizację stawek dotacji oraz sposób ich wyrównywania.
Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy samorządy. Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.


PROGRAM:
1.    Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
2.    Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3.    Zmiany obowiązujące w 2023 roku – pomniejszanie wydatków na dzieci z Ukrainy.
4.    Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie do art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
5.    Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
6.    Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha