zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenia z PFRON dla pracodawców z otwartego rynku

15 października 2024 09:00-14:00

345 zł netto

Data szkolenia:

15.10.2024

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

11.10.2024

 

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 325 zł / os.


Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców sektora publicznego i prywatnego będących płatnikami na PFRON, zatrudniających powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągających wskaźnika 6% w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością oraz pracowników działów kadrowo-płacowych instytucji, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym i prywatnym, omówienie zasad ubiegania się pracodawców zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności o dofinansowanie z PFRON oraz przedstawienie zasad rozliczenia składek.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat PFRON , w jaki sposób zatrudniać osoby z niepełnosprawnością w jednostkach z otwartego rynku oraz efektywnie zastosować poszczególne przepisy i regulacje we własnej organizacji.


Adresaci szkolenia:
• specjaliści działu kadr i płac
• osoby naliczające odpisy na PFRON
• osoby zajmujące się rozliczaniem pracowników z niepełnosprawnością
• specjaliści działów HR
• kadra kierownicza
• pracownicy księgowości


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 30-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki pracodawców i wobec PFRON

2. Rejestracja Pracodawcy

3. Wskaźniki i sposób naliczania składek na PFRON

4. Obniżanie wysokości wpłat i ulgi we wpłatach

5. Zatrudnianie pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

6. Sporządzanie informacji miesięcznych i rocznych

7. Korygowanie deklaracji

8. Składki na PFRON a koszty uzyskania przychodów

9. Przetwarzanie danych osobowych

10. Obowiązki Informacyjne wobec PFRON

11. Kontrole pracodawców rozliczających PFRON


Szkolenie online:

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;

- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha