zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polskim prawie bilansowym i podatkowym - niekorzystne zmiany w leasingu związane z „Polskim Ładem”.

22 marca 2022 09:00-14:00

295 zł netto

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polskim prawie bilansowym i podatkowym, Omówienie KSR Nr 11 „Środki trwałe”, zmiany w przepisach w 2021 – Niekorzystnie zmiany w amortyzacji ŚT.
Przedłużenie regulacji w amortyzacji środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Data szkolenia:

22.03.2022

Godziny szkolenia:

9.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.03.2022

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto/ os.


Cel szkolenia:

• omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej,
• omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i przepisami podatkowymi,
• rozwiązanie licznych przykładów pozwoli w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
• zapoznanie się z regulacjami zawartymi w KSR Nr 11.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

• zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych,
• zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niema-terialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
• nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Adresaci szkolenia:
• księgowi,
• główni księgowi,
• dyrektorzy finansowi
• analitycy finansowi,
pracownicy biur rachunkowych.


Informacje o prowadzącym: 

Biegły rewident.
• Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg.
Ponad 25-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w finansach publicznych, firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych.
Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener.
• Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości KSR 11 i przepisach podatkowych.

2. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
- nabycie,
- wytworzenie,
- otrzymanie w formie aportu,
- wycena przez biegłego.

3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
- przepisy normujące odpisy amortyzacyjne,
- amortyzacja według prawa podatkowego i bilansowego (niekorzystne zmiany w amortyzacji od 2021 r.),
- konsekwencje przyjęcia różnych stawek amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Zmiany wartości początkowej środków trwałych:
- remont a modernizacja,
- inwestycje w obcych środkach trwałych,
- utrata wartości i odpisy aktualizujące.

5. Sprzedaż, likwidacja, utrata, nieodpłatne przekazanie:
Zasady wykupu leasingowanego auta do majątku prywatnego - niekorzystne zmiany.

6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w bilansie.

8. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (inwentaryzacja w pandemii- wyjaśnienie MF).

9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych.

10. Odpowiedzi na pytania.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha