zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej.

10 lutego 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Szanowni Państwo

Proces dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST zaczyna się od prawidłowo prowadzonych rejestrów niesamorządowych szkół i przedszkoli, w tym aktualizowania ich statutów, żeby były zgodne z zakresem dotowania. Najnowsze orzecznictwo wskazuje, że prawidłowo sporządzone podstawy prawa wewnętrznego szkoły/przedszkola powinny być uwzględniane w ocenie wykorzystania dotacji, która ma charakter podmiotowy.
Zapraszam Państwa na szkolenie, na którym pokażę w jakim zakresie zapisy w statucie szkoły/przedszkola mogą być podstawą prawną uzasadniającą sposób wykorzystania dotacji
i podzielę się przykładami takich zapisów.

Liliana Zientecka

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 

 Adresaci szkolenia

Organy prowadzące szkoły i przedszkola dotowane z budżetów JST, a także pracownicy samorządowi odpowiedzialni za rozliczanie i kontrole tych dotacji.

 

Cele szkolenia:

1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę o zakresie uregulowań w statucie szkoły/przedszkola, w tym zapisów o sposobie realizacji zadań oświatowych.
2. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności dostosowania statutów szkoły/przedszkola do przyjętych w szkole/przedszkolu rozwiązań organizacyjnych.

 

Plan zajęć

1. Krótkie repetytorium z podstaw prawnych rejestrów dotowanych jednostek oświatowych i ich aktualizacji – zadania dotujących i dotowanych.
2. Zapisy w rejestrach i statutach rozstrzygające o udzieleniu dotacji na dane zadania oświatowe – wykaz obowiązujących zapisów.
3. Zakres swobody w opisywaniu w statucie szkoły/przedszkola sposobu realizacji dotowanych zadań oświatowych.
4. Ważne zapisy w statucie szkoły/przedszkola, w tym przykłady dotyczące:
1) sposobu zarządzania i reprezentowania;
2) sposobu realizacji zadań organu prowadzącego.
5. Zapisy w statucie szkoły/przedszkola rozstrzygające o przyjmowaniu uczniów i skreślaniu ich z listy – przykłady, kierunki orzecznictwa.
6. Zapisy w statucie szkoły/przedszkola rozstrzygające o zakresie finansowania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych - przykłady, kierunki orzecznictwa.
7. Zapisy w statucie o sposobie wykonania kształcenia specjalnego, uzasadniające wydatki poniesione na ten cel – przykłady.
8. Zapisy w statucie szkoły/przedszkola uzasadniające wydatki ponoszone z dotacji na sfinansowanie wydarzeń kulturalnych, realizację programów wychowawczo-profilaktycznych, organizację turystki szkolnej, organizację wyżywienia - przykłady, kierunki orzecznictwa.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha