zaproponuj szkolenia

Online: Świadczenia z pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych zmian - aktualności 2022

27 wrzesień 2022 10:00-13:00

290 zł netto

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

  • Radca prawny, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
  • Prowadzi własną kancelarie udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.
  • Autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych
  • W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej. Zrealizował ponad siedemdziesiąt szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

 PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej:
1.1. procedura przyznawania świadczeń,
1.2. rodzinny wywiad środowiskowy,
1.3. zmiany w zakresie świadczeń wprowadzone nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 15.04.2021 r.,
1.4. przepisy intertemporalne.
2. Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s.:
2.1. przesłanki,
2.2. procedura,
2.3. najnowsze orzecznictwo.
3. Świadczenia nienależnie pobrane:
3.1. przesłanki,
3.2. procedura,
3.3. najnowsze orzecznictwo.
4. Nowe postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty za świadczenia z pomocy społecznej (art. 98a u.p.s.).
5. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (art. 96 u.p.s.):
5.1. podmioty zobowiązane do zwrotu wydatków,
5.2. procedura zwrotu,
5.3. najnowsze orzecznictwo.
6. Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo uiszczonej przez gminę.
7. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Uwaga !
Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha