zaproponuj szkolenia

Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących

16 maja 2024 09:00-15:00

380 zł netto

Terminy szkolenia: 16 maja, 18 czerwca 2024 r. 09:00-15:00


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1.    Wprowadzenie
- postępowanie administracyjne – pojęcie, zakres stosowania Kpa
- wybrane zasady ogólne postępowania administracyjnego

2.    Podmioty postępowania administracyjnego
- organ administracji – pojęcie i właściwość
- wyłączenie pracownika i organu
- strony i podmioty na prawach stron
- pełnomocnicy

3.    Wszczęcie postępowania
- podanie i jego braki
- organ właściwy
- termin załatwienia sprawy – bieg terminu, jego zawieszenie, ponaglenia
- odmowa wszczęcia postępowania

4.    Prowadzenie postępowania
- postępowanie dowodowe – zasady i formy prowadzenia
- utrwalanie czynności procesowych – protokoły, adnotacje, metryki
- wezwania i inne pisma procesowe
- terminy w postępowaniu – rodzaje, obliczanie, przywrócenie uchybionego terminu
- doręczenia – istota, formy (w tym e-doręczenia), skutki
- uprawnienia stron
- udostępnianie akt sprawy

5.    Postanowienia i decyzje
- pojęcie i cechy ogólne
- elementy i struktura
- zaskarżalność
- samokontrola
- uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie wątpliwości
- decyzje uznaniowe
- ostateczność, prawomocność, wykonalność
- związanie organu decyzją

6.    Inne (pojęcie, tryb, terminy)
- zaświadczenia
- skargi i wnioski

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha